pb.pl
229,00 zł
0,00% 0,00 zł
Kruk SA (KRU)

Informacje o spółce - KRUK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jednym z liderów na rynku wierzytelnością. Zarządza wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek, a także na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Grupa zarządza wierzytelnościami banków (główna grupa klientów), pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora dóbr szybko zbywalnych. Poza Polską, firma działa na rynku rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wołowska 8
Kod: 51-116
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7902800
Fax: +48 71 7902867
Internet: www.kruksa.pl
Email: ir@kruksa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Kruk SA
Prezes: Krupa Piotr
Sektor: wierzytelności
EKD: działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Liczba akcji: 18 807 900
Zatrudnienie:
  • 1 609 (2016r.) - spółka
  • 3 268 (2016r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 894-23-89-605
KRS: 0000240829
EKD: 82,91
Ticker GPW: KRU
ISIN: PLKRK0000010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 307 009 100 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 18 807 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 382 407
Liczba głosów na WZA: 18 807 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,62%
Kapitał akcyjny: 18 807 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 382 407
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,62%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,38%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE; ZWZ 2 100 000 (11,17%) 2 100 000 (11,17%) 2017-05-15 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ATD, ATG, ATR, ASG, BBD, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PKP, PND, RWL, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, MSZ, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, MDG, GKI, ALI, 11B, CDR, TRN, FMF, PMP, MSP, BFT, GTN, LRQ, CAR, BTM, MON, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, MNC, ECH, PRT, CRM, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, BAH, MVP, LVC, ATT, POZ, APR, BRS, EAT, VST, HRS, RFK, PFL, NET, STL, ALR, MAB, ORB, SWG, PSW,
Krupa Piotr ZWZ 1 963 407 (10,44%) 1 963 407 (10,44%) 2018-04-18 -
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 1 319 000 (7,01%) 1 319 000 (7,01%) 2018-04-18 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, PKO, UNI, KGN, TAR, DCR, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, MLK, MIL, CNG, OVO, PKN, PKP, RMK, SKA, SON, TRK, ULM, ZUE, NVA, MSW, ELB, ESS, BDX, PCM, GTC, SNK, OPF, ABS, BRA, GTN, CCC, AML, ECH, ARH, MWT, FTE, ACP, LCC, PFL, PHN, NET, DOM, ALR, ING, ORB, WPL, FMF, AMC, KTY, ASE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 27 896
0,00
1,00 0,00 16 928 236
16 928 236,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 228 470
0,00
1,00 0,00 17 744 216
17 744 216,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 117 398
0,00
1,00 0,00 17 515 746
17 515 746,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-04
2016-02-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 106 575
0,00
1,00 0,00 17 398 348
17 398 348,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-04
2015-10-30
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 181 091
0,00
1,00 0,00 17 291 773
17 291 773,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 87 086
0,00
1,00 0,00 17 110 682
17 110 682,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 64 501
0,00
1,00 0,00 17 023 596
17 023 596,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-01
2014-07-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 30 859
0,00
1,00 0,00 16 959 095
16 959 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-06
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2005-06-28 1 452 090
14 520 900,00
10,00 10,00 1 452 090
14 520 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
seria B - subskrypcja prywatna 2008-08-07 125 000
10 500 000,00
10,00 84,00 1 577 090
15 770 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-02-09 -45 005
0,00
10,00 0,00 1 532 085
15 320 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-02-09 -433
0,00
10,00 0,00 1 531 652
15 316 520,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-07-08 -590
0,00
10,00 0,00 1 531 062
15 310 620,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-09 -180
0,00
10,00 0,00 1 530 882
15 308 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 wyodrębnienie akcji serii AA - 11366600 2010-11-24 0
0,00
1,00 0,00 15 308 820
15 308 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2010-12-09 1 100 000
0,00
1,00 0,00 16 900 340
16 900 340,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
2011-06-15
seria C - oferta menedżerska 2010-12-09 491 520
0,00
1,00 0,00 15 800 340
15 800 340,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-10
seria E - Program Motywacyjny za warranty subskrypcyjne 2011-03-30 845 016
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2014-05-28 847 950
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - realizacja warrantów subskrypcyjnych 2014-05-28 63 684
0,00
0,00 0,00 18 807 900
18 807 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-01
seria G - subskrypcja prywatna 2016-11-29 1 000 000
215 000 000,00
1,00 215,00 18 744 216
18 744 216,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-07
2017-02-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2018-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2017-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krupa Piotr Prezes Zarządu 2009-06-02 -
Kułton Agnieszka Członek Zarządu 2009-06-02 -
Okarma Urszula Członek Zarządu 2009-06-02 -
Słomska Iwona Członek Zarządu 2009-10-12 -
Zasępa Michał Członek Zarządu 2010-05-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stępniak Piotr Przewodniczący RN 2016-05-09 SKARBIEC - Przewodniczący RN
EFL - Członek RN
ATMG - Członek RN
MAGELLAN - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
Kawalec Krzysztof Członek RN 2016-05-09 MAGELLAN - Prezes Zarządu
Beuch Katarzyna Członek RN 2016-05-09 -
Bieske Tomasz Członek RN 2016-05-09 ALTUSTFI - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
Jastrzębski Arkadiusz Członek RN 2016-05-09 ATLANTA - Wiceprzewodniczący RN
PEP - Członek RN
Koński Robert Członek RN 2016-05-09 MABION - Członek RN
PLATIGE - Członek RN
Wancer Józef Członek RN 2016-05-09 BGZBNPP - Przewodniczący RN