pb.pl
217,00 zł
0,28% 0,60 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe - KRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 283 341 259 449 248 534 285 331
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 129 056 107 835 52 756 119 955
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 105 516 77 783 34 959 89 494
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 101 443 74 301 3 888 90 669
Amortyzacja (tys. zł) 4 177 4 417 6 092 5 046
EBITDA (tys. zł) 133 233 112 252 58 848 125 001
Aktywa (tys. zł) 3 284 031 3 478 307 3 560 128 3 665 098
Kapitał własny (tys. zł)* 1 380 612 1 489 848 1 460 418 1 589 153
Liczba akcji (tys. szt.) 18 744,216 18 744,216 18 744,216 18 807,900
Zysk na akcję (zł) 5,412 3,964 0,207 4,821
Wartość księgowa na akcję (zł) 73,655 79,483 77,913 84,494
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej