pb.pl
131,4000 zł
1,39% 1,8000 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe - KRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 315 924 326 489 302 933 199 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 105 716 129 286 79 052 -7 036
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 81 956 82 866 55 289 -53 840
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 68 987 77 777 31 794 -62 156
Amortyzacja (tys. zł) 11 141 11 533 11 259 11 652
EBITDA (tys. zł) 116 857 140 819 90 311 4 616
Aktywa (tys. zł) 4 892 937 4 721 783 4 839 914 4 836 080
Kapitał własny (tys. zł)* 1 830 266 1 964 876 1 958 426 1 953 365
Liczba akcji (tys. szt.) 18 930,655 18 930,655 18 930,655 18 971,811
Zysk na akcję (zł) 3,644 4,109 1,679 -3,276
Wartość księgowa na akcję (zł) 96,683 103,793 103,453 102,961
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej