pb.pl
229,00 zł
0,00% 0,00 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe - KRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 264 128 283 341 259 449 248 534
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 131 124 129 056 107 835 52 756
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 116 926 105 516 77 783 34 959
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 115 462 101 443 74 301 3 888
Amortyzacja (tys. zł) 3 991 4 177 4 417 6 092
EBITDA (tys. zł) 135 115 133 233 112 252 58 848
Aktywa (tys. zł) 3 069 691 3 284 031 3 478 307 3 560 128
Kapitał własny (tys. zł)* 1 316 677 1 380 612 1 489 848 1 460 418
Liczba akcji (tys. szt.) 18 744,216 18 744,216 18 744,216 18 744,216
Zysk na akcję (zł) 6,160 5,412 3,964 0,207
Wartość księgowa na akcję (zł) 70,244 73,655 79,483 77,913
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej