pb.pl
222,40 zł
3,54% 7,60 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe - KRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 241 136 264 128 283 341 259 449
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 126 530 131 124 129 056 107 835
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 101 830 116 926 105 516 77 783
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 62 905 115 462 101 443 74 301
Amortyzacja (tys. zł) 3 717 3 991 4 177 4 417
EBITDA (tys. zł) 130 247 135 115 133 233 112 252
Aktywa (tys. zł) 3 095 697 3 069 691 3 284 031 3 478 307
Kapitał własny (tys. zł)* 1 237 490 1 316 677 1 380 612 1 489 848
Liczba akcji (tys. szt.) 18 744,216 18 744,216 18 744,216 18 744,216
Zysk na akcję (zł) 3,356 6,160 5,412 3,964
Wartość księgowa na akcję (zł) 66,020 70,244 73,655 79,483
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej