pb.pl
198,90 zł
0,96% 1,90 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe - KRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 259 449 248 534 285 331 319 584
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 107 835 52 756 119 955 146 898
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 77 783 34 959 89 494 110 833
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 74 301 3 888 90 669 98 570
Amortyzacja (tys. zł) 4 417 6 092 5 046 5 081
EBITDA (tys. zł) 112 252 58 848 125 001 151 979
Aktywa (tys. zł) 3 478 307 3 560 128 3 665 098 3 848 790
Kapitał własny (tys. zł)* 1 489 848 1 460 418 1 589 153 1 645 882
Liczba akcji (tys. szt.) 18 744,216 18 744,216 18 807,900 18 807,900
Zysk na akcję (zł) 3,964 0,207 4,821 5,241
Wartość księgowa na akcję (zł) 79,483 77,913 84,494 87,510
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej