pb.pl
153,50 zł
3,44% 5,10 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe - KRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 248 534 285 331 319 584 288 596
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 756 119 955 146 898 126 669
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 959 89 494 110 833 98 410
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 888 90 669 98 570 89 875
Amortyzacja (tys. zł) 6 092 5 046 5 081 5 123
EBITDA (tys. zł) 58 848 125 001 151 979 131 792
Aktywa (tys. zł) 3 560 128 3 665 098 3 848 790 4 323 970
Kapitał własny (tys. zł)* 1 460 418 1 589 153 1 645 882 1 701 767
Liczba akcji (tys. szt.) 18 744,216 18 807,900 18 807,900 18 807,900
Zysk na akcję (zł) 0,207 4,821 5,241 4,779
Wartość księgowa na akcję (zł) 77,913 84,494 87,510 90,481
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej