pb.pl
1,18 zł
0,00% 0,00 zł
LIBET S.A. (LBT)

Informacje o spółce - LIBET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Michalczyka 5
Kod: 53-633
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3351101
Fax: +48 71 3351100
Internet: www.libet.pl
Email: biuro@n-b.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Libet SA
Prezes: Lehmann Thomas
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 50 000 000
Zatrudnienie:
  • 457 (2017r.) - spółka
  • 500 (2017r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
NIP: 5252422424
KRS: 0000373276
EKD: 23,61
Ticker GPW: LBT
ISIN: PLLBT0000013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 59 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 50 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 327 868
Liczba głosów na WZA: 50 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,65%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 327 868
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lybet Ltd. NWZ 13 597 249 (27,19%) 13 597 249 (27,19%) 2017-01-02 -
Nationale-Nederlanden OFE portfel 5 143 000 (10,29%) 5 143 000 (10,29%) 2017-12-31 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, BRS, KGL,
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 876 000 (9,75%) 4 876 000 (9,75%) 2017-12-31 BSC, SEK, TSG, BRG, ELB, ODL, ATD, UNI, RWL, ZUE, LEN, NVA, QMK, OTM, DCR, SKH, ABE, PUE, ERB,
Esaliens TFI SA portfele 4 711 619 (9,42%) 4 711 619 (9,42%) 2018-06-30 ZRW, ALL, RMK, INK, SCP, PRM,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2011-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lehmann Thomas Prezes Zarządu 2011-07-01 -
Gronostaj Ireneusz Członek Zarządu 2010-12-06 WKSM - Sekretarz RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabrielczyk Jerzy Członek RN 2010-12-06 -
Najnigier, Sławomir Bogdan Członek RN 2012-06-21 -
Nowjalis Piotr Członek RN 2017-01-02 CCC - Członek RN
DINOPL - Członek RN
SYNEKTIK - Członek RN
NOVATURA - Członek RN
Rogóż Zbigniew Członek RN 2017-01-02 LENTEX - Członek RN
MANGATA - Członek RN
Łyskawa Piotr Członek RN 2017-11-27 TARCZYNS - Członek RN
Warzocha Grzegorz Członek RN 2017-11-27 MCI - Członek RN