pb.pl
0,5300 zł
-1,85% -0,0100 zł
LIBET S.A. (LBT)

Informacje o spółce - LIBET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Michalczyka 5
Kod: 53-633
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3351101
Fax: +48 71 3351100
Internet: www.libet.pl
Email: biuro@n-b.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Libet SA
Prezes: Lehmann Thomas
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 50 000 000
Zatrudnienie:
  • 426 (2018r.) - spółka
  • 462 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5252422424
KRS: 0000373276
EKD: 23,61
Ticker GPW: LBT
ISIN: PLLBT0000013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 26 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 50 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 571 080
Liczba głosów na WZA: 50 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,94%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 571 080
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,06%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lybet Ltd. poprzez Glaspin Consultants Limited 13 597 249 (27,00%) 13 597 249 (27,00%) 2019-07-12 -
NN OFE portfel 5 185 109 (10,37%) 5 185 109 (10,37%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 788 722 (9,57%) 4 788 722 (9,57%) 2018-12-31 SWG, ATM, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, LEN, NVA, RWL, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, ERB, UNI, ODL, FRO, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2011-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lehmann Thomas Prezes Zarządu 2011-07-01 -
Gronostaj Ireneusz Członek Zarządu 2010-12-06 WKSM - Sekretarz RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabrielczyk Jerzy Członek RN 2010-12-06 -
Najnigier, Sławomir Bogdan Członek RN 2012-06-21 -
Nowjalis Piotr Członek RN 2017-01-02 SYNEKTIK - Członek RN
NOVATURA - Członek RN
ORBIS - Członek RN
DINOPL - Członek RN
Rogóż Zbigniew Członek RN 2017-01-02 -
Łyskawa Piotr Członek RN 2017-11-27 TARCZYNS - Członek RN
Warzocha Grzegorz Członek RN 2017-11-27 MCI - Członek RN
S4E - Członek RN