pb.pl
0,6400 zł
-9,60% -0,0680 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 873 58 163 39 659 24 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 828 -404 -25 639 -3 232
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 106 -2 881 -27 137 -4 563
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 680 -2 460 -28 548 -3 421
Amortyzacja (tys. zł) 3 110 2 515 3 964 2 424
EBITDA (tys. zł) 10 938 2 111 -21 675 -808
Aktywa (tys. zł) 350 464 335 394 297 823 312 943
Kapitał własny (tys. zł)* 155 099 152 723 124 223 137 859
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,074 -0,049 -0,571 -0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,102 3,054 2,484 2,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej