pb.pl
0,7140 zł
0,00% 0,0000 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 163 39 659 19 149 63 789
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -404 -25 639 14 004 7 420
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 881 -27 137 12 107 4 826
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 460 -28 548 13 637 4 225
Amortyzacja (tys. zł) 2 515 3 964 2 779 6 410
EBITDA (tys. zł) 2 111 -21 675 16 783 13 830
Aktywa (tys. zł) 335 394 297 823 312 943 344 241
Kapitał własny (tys. zł)* 152 723 124 223 137 859 142 274
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,049 -0,571 0,273 0,085
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,054 2,484 2,757 2,845
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej