pb.pl
150,00 zł
-1,57% -2,40 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Informacje o spółce - MEDICALG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma działająca w branży wysokiej technologii. Jest dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Koncentruje się na produkcji i rozwoju swojego flagowego produktu, czyli PocketECG – najbardziej zaawansowanego technologicznie na świecie systemu, służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca.

Dane teleadresowe

Ulica: al. Jerozolimskie 81
Kod: 02-001
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.medicalgorithmics.pl
Email: finanse@medicalgorithmics.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Medicalgorithmics SA
Prezes: Dziubiński Marek
Sektor: sprzęt i materiały medyczne
EKD: produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
Liczba akcji: 3 606 526
Zatrudnienie:
  • 87 (2016r.) - spółka
  • 345 (2016r.) - grupa
Audytor: CSWP Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5213361457
KRS: 0000372848
EKD: 26,60
Ticker GPW: MDG
ISIN: PLMDCLG00015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 540 978 900 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 606 526 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 392 954
Liczba głosów na WZA: 3 606 526 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,42%
Kapitał akcyjny: 360 652,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 392 954
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,58%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 448 000 (12,42%) 448 000 (12,42%) 2017-06-20 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ATD, ATG, ATR, ASG, BBD, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PKP, PND, RWL, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, MSZ, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, GKI, ALI, 11B, CDR, TRN, FMF, PMP, MSP, BFT, GTN, LRQ, CAR, BTM, MON, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, MNC, ECH, PRT, CRM, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, BAH, MVP, LVC, ATT, POZ, APR, BRS, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL, NET, STL, ALR, MAB, ORB, SWG, PSW,
Dziubiński Marek WZA 400 000 (11,00%) 400 000 (11,00%) 2015-06-30 -
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 351 091 (10,00%) 351 091 (10,00%) 2015-12-18 TMP, ARM, EMC, PFM, IGN, ATT, IZB, KDM, CIE, VOX, BLO, POZ, ENA, PCM, ZEP, PND, APR, LWB, PWX, KER, MVP, BAH, ATA,
PTE Aegon SA Aegon OFE 193 863 (5,00%) 193 863 (5,00%) 2017-09-01 PKP, IZS, EMT, ELB, PCM, FRO, MLG, KGN, MSZ, LCC, ABE, AML, KTY,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-29 87 360
174 720,00
2,00 2,00 87 360
174 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2010-12-10
2014-02-03
split 1:20 2011-06-20 0
0,00
0,10 0,00 1 747 200
174 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
seria B - subskrypcja prywatna 2011-06-20 508 200
50 820,00
0,10 0,10 2 255 400
225 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2011-09-13
2014-02-03
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-20 236 926
6 160 076,00
0,10 26,00 2 492 326
249 232,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2011-09-13
2014-02-03
seria D - subskrypcja prywatna 2012-06-18 929 600
55 776 000,00
0,10 60,00 3 421 926
342 192,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-01-10
2012-08-06
2014-02-03
seria E - subskrypcja prywatna 2014-03-26 33 600
3 360,00
0,10 0,10 3 455 526
345 552,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-23
seria F - subskrypcja prywatna 2015-12-18 151 000
0,00
0,10 0,00 3 606 526
360 652,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-12
2016-08-03
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-02-25 598 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2015-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2014-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2013-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dziubiński Marek Prezes Zarządu 2011-06-20 -
Sztandera Maksymilian Członek Zarządu 2017-09-07 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tatar Marek Przewodniczący RN 2014-06-27 SUNEX - Członek RN
Kunkowski Jan Członek RN 2011-06-20 -
Hoffmann Marcin Członek RN 2011-06-20 -
Małek Artur Członek RN 2015-06-30 ELBUDOWA - Członek RN
VISTULA - Członek RN
AMICA - Członek RN
Żółkiewicz Piotr Członek RN 2015-08-18 OAT - Członek RN