pb.pl
29,8500 zł
1,19% 0,3500 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 770 56 925 48 696 45 401
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 482 10 397 6 259 1 356
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 468 9 388 5 399 412
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 847 6 034 4 467 1 402
Amortyzacja (tys. zł) 2 908 3 182 4 187 4 413
EBITDA (tys. zł) 6 390 13 579 10 446 5 769
Aktywa (tys. zł) 303 827 316 082 351 679 292 960
Kapitał własny (tys. zł)* 183 157 189 864 197 949 194 485
Liczba akcji (tys. szt.) 3 606,526 3 606,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 0,512 1,673 1,239 0,389
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,785 52,645 54,886 53,926
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej