pb.pl
19,6000 zł
-4,39% -0,9000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 925 48 696 45 401 42 156
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 397 6 259 1 356 -2 338
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 388 5 399 412 -2 485
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 034 4 467 1 402 80
Amortyzacja (tys. zł) 3 182 4 187 4 413 5 149
EBITDA (tys. zł) 13 579 10 446 5 769 2 811
Aktywa (tys. zł) 316 082 351 679 292 960 303 724
Kapitał własny (tys. zł)* 189 864 197 949 194 485 206 190
Liczba akcji (tys. szt.) 3 606,526 3 606,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 1,673 1,239 0,389 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 52,645 54,886 53,926 57,171
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej