pb.pl
32,7000 zł
-0,61% -0,2000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 218 48 770 56 925 48 696
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 772 3 482 10 397 6 259
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 481 2 468 9 388 5 399
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 435 1 847 6 034 4 467
Amortyzacja (tys. zł) 2 839 2 908 3 182 4 187
EBITDA (tys. zł) 6 611 6 390 13 579 10 446
Aktywa (tys. zł) 309 674 303 827 316 082 351 679
Kapitał własny (tys. zł)* 183 731 183 157 189 864 197 949
Liczba akcji (tys. szt.) 3 606,526 3 606,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 0,675 0,512 1,673 1,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,944 50,785 52,645 54,886
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej