pb.pl
37,50 zł
1,35% 0,50 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 302 50 510 44 491 49 218
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 093 9 963 7 073 3 772
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 014 8 670 6 236 3 481
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 454 7 346 4 100 2 435
Amortyzacja (tys. zł) 2 997 2 834 2 650 2 839
EBITDA (tys. zł) 17 090 12 797 9 723 6 611
Aktywa (tys. zł) 301 563 289 281 282 431 309 674
Kapitał własny (tys. zł)* 169 243 168 913 170 790 183 731
Liczba akcji (tys. szt.) 3 606,526 3 606,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 2,344 2,037 1,137 0,675
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,927 46,835 47,356 50,944
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej