pb.pl
139,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Informacje o spółce - MOBRUK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność Spółki koncentruje się w czterech powiązanych ze sobą obszarach: utylizacja odpadów, paliwa alternatywne, nawierzchnie betonowe oraz pozostała działalność wspierająca.

Dane teleadresowe

Ulica: Niecew 68
Kod: 33-322
Miejscowość: Korzenna
Kraj: Polska
Telefon: +48 18 4417048
Fax: +48 18 4417099
Internet: www.mobruk.pl
Email: mobruk@mobruk.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mo-Bruk SA
Prezes: Mokrzycki, Józef Tadeusz
Sektor: recykling
EKD: przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Liczba akcji: 3 572 885
Zatrudnienie:
  • 180 (2018r.) - spółka
  • 217 (2018r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 7343294252
KRS: 0000357598
EKD: 38,22
Ticker GPW: MBR
ISIN: PLMOBRK00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 496 631 015 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 3 572 885 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 609 561
Liczba głosów na WZA: 4 287 617 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,04%
Kapitał akcyjny: 35 728 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 312 203
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,96%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 1 527 862 (42,76%) 1 527 862 (36,24%) 2016-08-29 TRI, TSG, IPE, BML, RDL, BDZ, VIN, CNG, SNW, K2I, WIK,
Mokrzycki, Józef Tadeusz z rodziną 1 081 699 (30,28%) 1 784 341 (42,33%) 2019-07-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 714 732
0,00
10,00 0,00 714 732
7 147 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1 270 635
0,00
10,00 0,00 1 985 367
19 853 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2010-06-01 356 018
25 999 994,54
10,00 73,03 2 341 385
23 413 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-23
2010-07-21
2012-04-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-11 1 270 000
16 510 000,00
10,00 13,00 3 611 385
36 113 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-26
2017-03-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-24 -38 500
0,00
10,00 0,00 3 572 885
35 728 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
zmiana oznaczenia akcji: seria A-C 2019-06-24 0
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mokrzycki, Józef Tadeusz Prezes Zarządu 2010-04-30 -
Mokrzycka, Elżbieta Maria Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -
Mokrzycki, Wiktor Jakub Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -
Mokrzycki, Tobiasz Jan Wiceprezes Zarządu 2010-04-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janik Kazimierz Przewodniczący RN 2013-11-20 -
Turzański, Konrad Paweł Członek RN 2010-04-30 -
Pietrzak Piotr Członek RN 2010-04-30 -
Basta Jan Członek RN 2013-11-20 -
Nowak Norbert Członek RN 2019-12-20 -