pb.pl
220,0000 zł
1,85% 4,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Wyniki finansowe - MOBRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 787 32 266 43 513 38 381
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 343 12 733 20 240 19 411
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 175 12 668 20 120 19 465
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 570 10 243 16 258 15 759
Amortyzacja (tys. zł) 2 136 2 099 2 129 2 107
EBITDA (tys. zł) 10 479 14 832 22 369 21 518
Aktywa (tys. zł) 182 504 172 820 189 791 188 326
Kapitał własny (tys. zł)* 113 222 115 927 132 185 135 613
Liczba akcji (tys. szt.) 3 611,385 3 572,885 3 572,885 3 572,885
Zysk na akcję (zł) 1,819 2,867 4,550 4,411
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,352 32,446 36,997 37,956
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej