pb.pl
22,9000 zł
-0,43% -0,1000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 498 882 141 530 240 164 159 218
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 94 276 4 254 22 562 32 248
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 90 545 505 19 025 25 934
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 793 -1 425 13 742 23 098
Amortyzacja (tys. zł) 8 955 8 950 8 362 8 168
EBITDA (tys. zł) 103 231 13 204 30 924 40 416
Aktywa (tys. zł) 1 210 851 1 219 307 1 256 703 1 383 893
Kapitał własny (tys. zł)* 495 272 493 847 473 839 496 937
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) 1,684 -0,032 0,305 0,513
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,006 10,974 10,530 11,043
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej