pb.pl
18,3000 zł
1,67% 0,3000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 255 678 147 508 498 882 141 530
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 473 8 440 94 276 4 254
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 922 5 513 90 545 505
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 901 4 209 75 793 -1 425
Amortyzacja (tys. zł) 9 510 9 486 8 955 8 950
EBITDA (tys. zł) 33 983 17 926 103 231 13 204
Aktywa (tys. zł) 1 009 182 1 075 590 1 210 851 1 219 307
Kapitał własny (tys. zł)* 415 849 420 057 495 272 493 847
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) 0,353 0,094 1,684 -0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,241 9,335 11,006 10,974
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej