pb.pl
4,8000 zł
0,84% 0,0400 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - BBIDEV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Developer dysponującym pełnymi kompetencjami w całym zakresie procesu inwestycyjnego, począwszy od identyfikacji i pozyskiwania nowych nieruchomości/projektów po komercjalizację i sprzedaż powierzchni. Inwestycje realizuje głównie na rynku warszawskim (m.in. Złota 44, Centrum Praskie Koneser, Plac Unii, Rezydencja Foksal).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Emilii Plater 28, Warsaw Corporate Center
Kod: 00-688
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6303388
Fax: +48 22 6303390
Internet: www.bbidevelopment.pl
Email: biuro@bbidevelopment.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BBI Development SA
Prezes: Skotnicki Michał
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: pośrednictwo finansowe
Liczba akcji: 10 189 165
Zatrudnienie:
  • 16 (2018r.) - spółka
  • 40 (2018r.) - grupa
Audytor: PKF Audyt sp. z o.o.
NIP: 5261022256
KRS: 0000033065
EKD: 65,23
Ticker GPW: BBD
ISIN: PLNFI1200018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 48 907 992 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 10 189 165 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 257 762
Liczba głosów na WZA: 10 189 165 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,79%
Kapitał akcyjny: 50 945 825,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 257 762
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 1 312 871 (12,89%) 1 312 871 (12,95%) 2018-10-02 -
Quercus TFI SA portfele 1 230 922 (12,08%) 1 230 922 (12,14%) 2018-06-30 TLS, XTB, ULM, SEL, ALI, IPE, ZMT, ATR, MSZ, MEX, TRN, SEN, SFS, HRP,
NN OFE portfel 1 003 648 (9,85%) 1 003 648 (9,90%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,
Radziwił Maciej 657 149 (6,45%) 657 149 (6,48%) 2014-12-30 -
BBI Development SA 53 172 (0,52%) 53 172 (0,52%) 2019-12-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
232 640 000,00
0,10 7,27 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
27 520 000,00
0,10 27,52 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
15 660 000,00
0,10 31,32 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
34 068 000,00
0,10 85,17 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
1 104 000,00
0,10 11,04 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-15
umorzenie akcji 1998-10-30 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-08
umorzenie akcji 2004-01-14 -7 614 509
0,00
0,10 0,00 22 843 532
2 284 353,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-17
seria B - prawo poboru 1:4 2006-06-02 91 374 128
18 274 825,60
0,10 0,20 114 217 660
11 421 766,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-27
2006-10-03
2006-10-16
zmiana firmy z NFI Piast SA na BBI Development NFI SA 2006-12-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
seria C - prawo poboru 1:1 2007-01-25 114 217 660
57 108 830,00
0,10 0,50 228 435 320
22 843 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-06-15
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-10-23 4 000 000
6 640 000,00
0,10 1,66 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska za warranty serii B 2007-10-23 4 000 000
7 120 000,00
0,10 1,78 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty serii C 2007-10-23 4 000 000
7 600 000,00
0,10 1,90 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - BB Investment sp. z o.o. 2007-12-12 17 300 000
24 739 000,00
0,10 1,43 245 735 320
24 573 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
2008-02-07
seria H - subskrypcja prywatna 2008-12-18 24 573 530
8 846 470,80
0,10 0,36 270 308 850
27 030 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-05
2009-03-06
seria I - subskrypcja prywatna 2009-05-14 190 000 000
60 800 000,00
0,10 0,32 460 308 850
46 030 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-19
2009-06-26
2010-01-19
seria J - zamienna: udziały Juvenes sp. z o.o. parytet: 627694 akcji za 1 udział Juvenes sp. z o.o. 2009-11-10 62 769 400
0,00
0,10 0,00 523 078 250
52 307 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-10
scalenie akcji 5:1 2014-02-19 0
0,00
0,50 0,00 104 615 650
52 307 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-28
renumeracja akcji: seria A1 2014-02-19 0
0,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-25 -2 724 000
0,00
0,50 0,00 101 891 650
50 945 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-05
scalenie akcji 10:1 2019-06-25 0
0,00
5,00 0,00 10 189 165
50 945 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-28 Split 10:1
2014-03-26 Split 5:1
2007-02-16 Prawo poboru 1:1
2006-06-26 Prawo poboru 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skotnicki Michał Prezes Zarządu 2016-03-29 -
Szczepański Rafał Wiceprezes Zarządu 2016-03-29 -
Litwiński Piotr Członek Zarządu 2016-03-29 -
Tyszkiewicz Krzysztof Członek Zarządu 2016-03-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Turno Paweł Przewodniczący RN 2007-02-14 EMAX - Członek RN
Radziwił Maciej Członek RN 2014-06-25 -
Matusiak Maciej Członek RN 2014-06-25 DROP - Członek RN
INTERLUB - Członek RN
MLPGR - Członek RN
ZPC_OTM - Członek RN
ATENDE - Członek RN
Żbikowski Karol Członek RN 2016-06-28 PLATIGE - Prezes Zarządu
PROCHEM - Wiceprzewodniczący RN
BEST - Członek RN
Lebiedziński Artur Członek RN 2016-06-28 - Członek RN
KGL - Członek RN
Napiórkowski Wojciech Członek RN 2019-06-25 SOHODEV - Członek RN
ADIUVO - Członek RN
QUMAK - Członek RN
FERRO - Członek RN
ELEHOLD - Członek RN
BOOMBIT - Członek RN