pb.pl
0,5240 zł
1,95% 0,0100 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 332 1 160 2 593 2 143
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 315 -3 542 -6 855 -2 907
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 070 1 302 -8 002 -2 903
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 705 925 -7 692 -3 435
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -2 315 -3 542 -6 855 -2 907
Aktywa (tys. zł) 382 768 392 588 421 772 419 681
Kapitał własny (tys. zł)* 183 597 184 317 176 769 173 060
Liczba akcji (tys. szt.) 104 615,650 104 615,650 104 615,650 104 615,650
Zysk na akcję (zł) -0,102 0,009 -0,074 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,755 1,762 1,690 1,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej