pb.pl
4,8000 zł
0,84% 0,0400 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 593 2 143 5 364 2 553
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 855 -2 907 -8 407 -3 321
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -8 002 -2 903 -10 012 -1 689
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 692 -3 435 -10 536 -2 059
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -6 855 -2 907 -8 407 -3 321
Aktywa (tys. zł) 421 772 419 681 449 783 368 122
Kapitał własny (tys. zł)* 176 769 173 060 162 472 160 209
Liczba akcji (tys. szt.) 10 461,565 10 461,565 10 461,565 10 189,165
Zysk na akcję (zł) -0,735 -0,328 -1,007 -0,202
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,897 16,542 15,530 15,723
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej