pb.pl
0,5720 zł
-5,30% -0,0320 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 255 4 234 2 332 1 160
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -14 141 -1 973 -2 409 -3 542
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -17 020 118 -11 070 1 302
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -16 709 -316 -10 705 925
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -14 141 -1 973 -2 409 -3 542
Aktywa (tys. zł) 370 597 383 575 382 768 392 588
Kapitał własny (tys. zł)* 194 897 194 581 183 597 184 317
Liczba akcji (tys. szt.) 104 615,650 104 615,650 104 615,650 104 615,650
Zysk na akcję (zł) -0,160 -0,003 -0,102 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,863 1,860 1,755 1,762
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej