pb.pl
1,2600 zł
-3,08% -0,0400 zł
Nestmedic (NST)

Informacje o spółce - NESTMEDIC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma działającą na rynku telemedycznym oraz prywatnej służby zdrowia. Wprowadza na rynek innowacyjne technologicznie, mobilne rozwiązanie telemedyczne do zdalnego badania KTG kobiet ciężarnych i analizy wyników przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gwiaździsta 15 A lok. 410
Kod: 01-656
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 664346559
Fax:
Internet: www.nestmedic.com
Email: office@nestmedic.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Nestmedic SA
Prezes: Gnich Jacek
Sektor: sprzęt i materiały medyczne
EKD: produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektoterapeutycznego
Liczba akcji: 7 328 834
Zatrudnienie:
  • 14 (2018r.) - spółka
  • 19 (2018r.) - grupa
Audytor: Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.
NIP: 8943054930
KRS: 0000665017
EKD: 26,60
Ticker GPW: NST
ISIN: PLNSTMD00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 527 484,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 7 328 834 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 443 886
Liczba głosów na WZA: 7 328 834 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,64%
Kapitał akcyjny: 732 883,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 443 886
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,36%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wizińska-Socha, Patrycja 1 358 550 (18,54%) 1 358 550 (18,54%) 2020-02-14 -
Deutsche Balaton AG 1 000 000 (13,64%) 1 000 000 (13,64%) 2020-03-31 -
Leonarto Funds SCSp pośrednio, ZWZ 806 293 (11,00%) 806 293 (11,00%) 2020-09-17 -
Biłos Marcin kontrolowany przez Konrada Pankiewicza 695 293 (9,49%) 695 293 (9,49%) 2019-07-30 -
Skotny Anna 583 750 (7,97%) 583 750 (7,97%) 2018-11-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
0,00
0,10 0,00 7 328 834
732 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-31
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-01-10 5 125 000
0,00
0,10 0,00 5 125 000
512 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-05-26
2017-02-28
seria B - subskrypcja prywatna 2017-03-17 703 834
8 446 008,00
0,10 12,00 5 828 834
582 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-05-26
2017-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2018-08-29 357 000
999 600,00
0,10 2,80 6 185 834
618 583,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria D - subskrypcja prywatna 2018-12-06 143 000
429 000,00
0,10 3,00 6 328 834
632 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2019-03-07 500 000
750 000,00
0,10 1,50 6 828 834
682 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-07-15 2 857 100
4 285 650,00
0,10 1,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2019-07-15 2 857 142
4 285 713,00
0,10 1,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2019-07-15 682 883
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2019-07-15 333 333
499 999,50
0,10 1,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2020-02-27 333 333
499 999,50
0,10 1,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gnich Jacek Prezes Zarządu 2019-11-29 -
Wizińska-Socha, Patrycja Członek Zarządu 2019-11-29 -
Andrijew Krzysztof Członek Zarządu 2020-09-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Turlejska-Zduńczyk, Beata Anna Członek RN 2017-07-12 XTPL - Członek RN
Gorzelnik Kamil Członek RN 2018-06-28 -
Baron Magdalena Członek RN 2018-09-19 -
Burckhardt Armin Członek RN 2019-07-15 -
Poławski Mariusz Członek RN 2020-09-17 DEVELIA - Wiceprezes Zarządu
Hop Karol Członek RN 2020-09-17 -