1,4500 zł
6,62% 0,0900 zł
Nestmedic (NST)

Wyniki finansowe - NESTMEDIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 59 69 63 463
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -985 -629 -745 -855
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 053 -629 -771 -923
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 053 -629 -771 -923
Amortyzacja (tys.) 40 45 45 44
EBITDA (tys.) -945 -584 -700 -811
Aktywa (tys.) 4 135 10 713 7 078 8 142
Kapitał własny (tys.)* -5 268 1 070 -3 494 -2 303
Liczba akcji (tys. szt.) 7 328,834 9 968,834 9 968,834 9 968,834
Zysk na akcję (zł) -0,144 -0,063 -0,077 -0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,719 0,107 -0,351 -0,231
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej