pb.pl
1,2600 zł
-3,08% -0,0400 zł
Nestmedic (NST)

Wyniki finansowe - NESTMEDIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 245 226 50 47
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -859 -424 -307 -558
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -862 -422 -308 -571
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -862 -422 -308 -571
Amortyzacja (tys. zł) 36 34 31 31
EBITDA (tys. zł) -823 -390 -276 -527
Aktywa (tys. zł) 6 604 10 484 6 484 6 119
Kapitał własny (tys. zł)* 7 552 23 -548
Liczba akcji (tys. szt.) 6 828,834 7 328,834 7 328,834 7 328,834
Zysk na akcję (zł) -0,126 -0,058 -0,042 -0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,001 0,075 0,003 -0,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej