5,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Informacje o spółce - NEXTBIKE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Nextbike Polska SA specjalizuje się w miejskim systemie rowerowym. Spółka była operatorem 19 z 25 działających w Polsce systemów rowerowych w największych miastach w kraju m.in. Warszawie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu i Białymstoku.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przasnyska 6B
Kod: 01-756
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2089990
Fax: +48 22 2442963
Internet: www.nextbike.pl
Email: biuro@nextbike.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Nextbike Polska SA w restrukturyzacji
Prezes: Wojtkiewicz, Tomasz Wacław
Sektor: sport i rekreacja
EKD: wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Liczba akcji: 1 711 000
Zatrudnienie:
  • 51 (2020r.) - spółka
  • 112 (2019r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 8951981007
KRS: 0000646950
EKD: 77,21
Ticker GPW: NXB
ISIN: PLNXTBK00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 752 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 711 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 540 522
Liczba głosów na WZA: 2 476 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,96%
Kapitał akcyjny: 171 100,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 305 522
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,40%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,04%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nextbike GmbH w porozumieniu 771 250 (45,00%) 1 280 500 (51,00%) 2020-02-11 -
Larq SA kontrolowany przez Harbinger Capital Ltd. 769 272 (44,96%) 1 025 022 (41,40%) 2021-03-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 765 000
0,10 765 000
76 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-08-12 255 000
0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-08-11
2016-11-18
seria C - subskrypcja prywatna 2017-05-15 51 000
6 000 150,00
0,10 117,65 1 071 000
107 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-08-11
2016-11-18
seria D - subskrypcja prywatna 2019-10-04 75 000
2 325 000,00
0,10 31,00 1 146 000
114 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-21
seria E - subskrypcja prywatna 2019-11-16 150 000
2 920 500,00
0,10 19,47 1 296 000
129 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-28
seria F - subskrypcja prywatna 2019-12-19 415 000
8 080 050,00
0,10 19,47 1 711 000
171 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wojtkiewicz, Tomasz Wacław Prezes Zarządu 2020-08-31 -
Kowalczuk Konrad Członek Zarządu 2020-08-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Graf von Harrach Leonhard Przewodniczący RN 2020-06-02 -
Parzydło Włodzimierz Członek RN 2020-06-02 ELMO - Członek RN
Popp Sebastian Członek RN 2020-06-02 -
Federowicz Rafał Członek RN 2021-06-30 -
Richter Yorck Członek RN 2021-06-30 -