pb.pl
5,1500 zł
1,98% 0,1000 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Informacje o spółce - OTLOG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Składa się z kilkudziesięciu spółek o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. W wyniku kilkunastu fuzji i przejęć dokonanych w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – Grupa operuje nie tylko na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.

Dane teleadresowe

Ulica: ul.Ks. Stanisława Kujota 18,19
Kod: 70-605
Miejscowość: Szczecin
Kraj: Polska
Telefon: +48 91 4257300
Fax: +48 91 4257358
Internet: www.otlogistics.com.pl
Email: info@otlogistics.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: OT Logistics SA
Prezes: Hernik Konrad
Sektor: transport
EKD: transport wodny śródlądowy towarów
Liczba akcji: 11 998 780
Zatrudnienie:
  • 124 (2018r.) - spółka
  • 2 054 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 8960000049
KRS: 0000112069
EKD: 50,40
Ticker GPW: OTS
ISIN: PLODRTS00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 61 793 717 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 11 998 780 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 876 800
Liczba głosów na WZA: 11 998 780 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,63%
Kapitał akcyjny: 2 879 707,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 876 800
Cena nominalna akcji: 0,24 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
I Fundusz Mistral SA 7 312 248 (60,94%) 7 312 248 (60,94%) 2013-06-06 -
MetLife OFE portfel 2 133 936 (17,78%) 2 133 936 (17,78%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, BFT, CMR, CMP, MLG, NWG, NVA, SWG, SKH, WXF, WWL, PUE, ZUE, KTY, EMT, RON,
Allianz Polska OFE portfel 793 116 (6,60%) 793 116 (6,60%) 2018-12-31 QMK, MCR, RDL, VOX, KTY,
STK Group sp. z o.o. 637 500 (5,31%) 637 500 (5,31%) 2017-03-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 277 660
0,00
1,92 0,00 1 277 660
2 453 107,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-06
2002-05-10
2013-08-30
połączenie z Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-15
seria D - subskrypcja prywatna 577 500
0,00
0,24 0,00 11 998 780
2 879 707,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-17
seria B - subskrypcja publiczna 2012-10-15 150 000
42 000 000,00
1,92 280,00 1 427 660
2 741 107,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-06
2013-08-09
2013-08-30
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-11-14 38 191
0,00
1,92 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Odra Lloyd sp. z o.o. 2015-04-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07
split 1:8 2016-06-30 0
0,00
0,24 0,00 11 421 280
2 741 107,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria E - subskrypcja prywatna 2018-08-28 2 300 000
0,00
0,24 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Rentrans International Spedition sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-07-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02
seria E - subskrypcja prywatna 2019-10-10 2 300 000
0,00
0,24 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-23 Split 1:8
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2015-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2015-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2014-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2014-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2008-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,24 zł
2008-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,24 zł
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2006-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,87 zł
2006-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,87 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2005-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,92 zł
2005-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,92 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hernik Konrad Prezes Zarządu 2020-01-16 ARMATURA - Prezes Zarządu
Krawczyk Radosław Wiceprezes Zarządu 2020-01-16 -
Ryczek Daniel Członek Zarządu 2018-12-19 -
Jedynak Kamil Członek Zarządu 2019-06-25 - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szczepaniak Artur Przewodniczący RN 2015-06-25 - Członek RN
Malinowski Andrzej Członek RN 2012-10-15 IMPEL - Wiceprzewodniczący RN
- Członek RN
Komorowski Marek Członek RN 2014-06-30 - Członek RN
Olender Artur Członek RN 2018-08-28 INTERSPO - Przewodniczący RN
ARCHICOM - Przewodniczący RN
AILLERON - Członek RN
NANOGROU - Członek RN
Maj Waldemar Członek RN 2018-12-19 EUROFILM - Członek RN
Heydel Wojciech Członek RN 2019-06-24 RUCH - Prezes Zarządu
ELEKTROT - Członek RN
INSTAL_K - Członek RN
Nowik Zbigniew Członek RN 2019-06-24 -
Ruka, Paweł Henryk Członek RN 2019-06-24 PANOVA - Członek RN
WORKSERV - Członek RN