pb.pl
5,3000 zł
-3,64% -0,2000 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Wyniki finansowe - OTLOG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 258 351 245 686 260 560 252 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -49 918 2 925 5 227 5 258
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -65 372 -4 938 -13 766 -9 861
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -71 622 -4 877 -11 722 -12 361
Amortyzacja (tys. zł) 16 686 28 113 28 557 28 498
EBITDA (tys. zł) -33 232 31 038 33 784 33 756
Aktywa (tys. zł) 1 283 631 1 879 374 1 864 242 1 838 469
Kapitał własny (tys. zł)* 38 267 33 257 99 551 91 563
Liczba akcji (tys. szt.) 11 998,780 11 998,780 11 998,780 11 998,780
Zysk na akcję (zł) -5,969 -0,406 -0,977 -1,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,189 2,772 8,297 7,631
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej