pb.pl
3,5000 zł
-12,50% -0,5000 zł
ONICO SA (ONC)

Informacje o spółce - ONICO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Dostarcza produkty do wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie, pośrednicząc w dostawach pomiędzy producentem a odbiorcą, zapewniając profesjonalną obsługę magazynową, logistyczną oraz transportową.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Flory 3/4
Kod: 00-586
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4971038
Fax: +48 22 4971039
Internet: www.onico.pl
Email: office@onico.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Onico SA
Prezes: Kociubiński Andrzej
Sektor: dystrybucja paliw i gazu
EKD: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Liczba akcji: 1 446 000
Zatrudnienie:
  • 42 (2018r.) - spółka
  • 84 (2018r.) - grupa
Audytor: B-Think Audit sp. z o.o.
NIP: 8842676222
KRS: 0000371128
EKD: 46,71
Ticker GPW: ONC
ISIN: PLONCTR00028

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 061 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 446 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 128 280
Liczba głosów na WZA: 1 896 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,04%
Kapitał akcyjny: 144 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 578 280
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,96%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Capitale Tre Investments SA 605 000 (40,77%) 1 055 000 (54,55%) 2015-12-11 -
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 385 780 (26,00%) 385 780 (19,95%) 2018-01-03 KME, SVRS,
Pamela sp. z o.o. 137 500 (9,27%) 137 500 (7,11%) 2016-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-31 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 seria A1 - 450000, seria A2 - 550000 2010-12-10 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-23
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-10 375 000
2 250 000,00
0,10 6,00 1 375 000
137 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-01
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-03-05 71 000
7 100,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A1 2015-06-08 71 000
7 100,00
0,10 0,10 1 446 000
144 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-17
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1 2016-12-23 76 106
7 610,60
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2017-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2016-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2015-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-04-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2012-03-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,40 zł
2011-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2011-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kociubiński Andrzej Prezes Zarządu 2019-08-16 -
Kocman Piotr Wiceprezes Zarządu 2019-11-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Drozdowski Dominik Członek RN 2019-11-12 DREWEX - Członek RN
Puciata Wojciech Członek RN 2019-11-12 -
Kumorek Mariusz Członek RN 2019-11-12 ECOTECH - Członek RN
Roszkowski Rafał Członek RN 2019-11-12 PROLOG - Członek RN
Bujak Tomasz Członek RN 2019-11-12 GENERGY - Wiceprezes Zarządu
STARHED - Członek Zarządu
EFEKT - Członek Zarządu
DREWEX - Członek RN
KREZUS - Członek RN
WORKSERV - Członek RN