pb.pl
3,5000 zł
-12,50% -0,5000 zł
ONICO SA (ONC)

Wyniki finansowe - ONICO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 754 903 546 033 638 592 166 078
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 913 6 799 -4 431 -52 819
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 441 2 774 -28 618 -91 714
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 968 2 355 -29 977 -89 962
Amortyzacja (tys. zł) 644 744 808 632
EBITDA (tys. zł) 1 557 7 543 -3 623 -52 187
Aktywa (tys. zł) 483 867 548 523 445 020 128 384
Kapitał własny (tys. zł)* 67 620 69 879 8 673 -77 992
Liczba akcji (tys. szt.) 1 446,000 1 446,000 1 446,000 1 446,000
Zysk na akcję (zł) 0,670 1,628 -20,731 -62,215
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,763 48,326 5,998 -53,936
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej