pb.pl
275,4000 zł
-0,07% -0,2000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Informacje o spółce - CDPROJEKT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki – gier wideo. Opiera się na dwóch silnych fundamentach – produkcji gier w ramach studia deweloperskiego CD Project Red oraz globalnej cyfrowej dystrybucji realizowanej przez serwis GOG.com. Studio CD Project Red jest znane na świecie jako twórcy trylogii gier o Wiedźminie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jagiellońska 74
Kod: 03-301
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3757700
Fax: +48 22 3757710
Internet: www.cdprojekt.pl
Email: gielda@cdprojektred.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CD Projekt SA
Prezes: Kiciński Adam
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 96 120 000
Zatrudnienie:
  • 212 (2018r.) - spółka
  • 263 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7342867148
KRS: 0000006865
EKD: 58,21
Ticker GPW: CDR
ISIN: PLOPTTC00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 26 567 568 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 96 120 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 792 408
Liczba głosów na WZA: 96 120 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,95%
Kapitał akcyjny: 96 120 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 792 408
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 70,05%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Iwiński Marcin 12 150 000 (12,64%) 12 150 000 (12,64%) 2016-08-25 -
Kiciński Michał 10 486 106 (10,91%) 10 486 106 (10,91%) 2016-12-05 EZO,
Nielubowicz Piotr 6 135 197 (6,38%) 6 135 197 (6,38%) 2016-11-29 -
CD Projekt SA 21 105 (0,02%) 21 105 (0,02%) 2018-05-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 300 000
0,00
1,00 0,00 96 120 000
96 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 660 000
0,00
1,00 0,00 95 820 000
95 820 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
2016-08-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 210 000
0,00
1,00 0,00 95 160 000
95 160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-20
Optimus Technologie: seria A - Optimus SA 2001-01-15 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-04-06
2002-01-28
seria B - Optimus SA 2001-05-23 2 000 000
24 000 000,00
1,00 12,00 2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-12-07
2002-01-28
seria C - akcjonariusze Optimus SA (podział spółki) przeniesienie części technologicznej 2001-09-21 6 884 108
1,00 9 384 108
9 384 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2002-01-21
2002-01-28
zmiana firmy z Optimus Technologie SA na Optimus SA 2001-09-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-01-21
seria D - oferta menedżerska za 2003 2002-12-20 300 000
2 400 000,00
1,00 8,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za 2004 2002-12-20 300 000
3 000 000,00
1,00 10,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za 2005 2002-12-20 300 000
3 600 000,00
1,00 12,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Michał Dębski kapitał docelowy, wykreślony przez KRS 27.06.2007 2006-06-01 3 900 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-28
seria E - prawo poboru 1:3 2006-11-03 39 852 324
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C1 - prawo poboru 1:2 2007-06-29 18 768 216
18 768 216,00
1,00 1,00 28 152 324
28 152 324,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
2008-05-05
seria C3 warranty serii B - ABC Data Sp. z o.o. 2007-11-05 15 640 180
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C2 warranty serii A - ABC Data Sp. z o.o. 2007-11-05 3 128 036
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna Multico Sp. z o.o., Zbigniew Jakubas, Robert Bibrowski 2010-01-19 6 847 676
6 847 676,00
1,00 1,00 70 000 000
70 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-30
seria D - subskrypcja prywatna wkład niepieniężny w postaci udziałów CDP INVESTMENT Sp. z o.o. 2010-01-19 35 000 000
49 000 000,00
1,00 1,40 63 152 324
63 152 324,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-30
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2010-10-14 5 000 000
11 250 000,00
1,00 2,25 89 950 000
89 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F; Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Piotr Nielubowicz, Adam Kiciński 2010-10-14 7 112 800
12 803 040,00
1,00 1,80 84 950 000
84 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C; Zbigniew Jakubas, Multico Sp. z o.o. 2010-10-14 3 500 000
6 300 000,00
1,00 1,80 73 500 000
73 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E; Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Piotr Nielubowicz, Adam Kiciński 2010-10-14 3 450 000
6 210 000,00
1,00 1,80 77 837 200
77 837 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D; Michał Kiciński, Piotr Nielubowicz, Adam Kiciński 2010-10-14 887 200
1 596 960,00
1,00 1,80 74 387 200
74 387 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H; ABC Data SA 2010-12-03 5 000 000
9 000 000,00
1,00 1,80 94 950 000
94 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-21

2011-02-21
połączenie z CDP Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-28
zmiana firmy z Optimus SA na CD Projekt Red SA 2011-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
połączenie z CD Projekt RED sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-09-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-30
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-12-16 1 900 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z CD Projekt Red SA na CD Projekt SA 2012-11-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-14
połączenie z Brand Projekt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-31
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-05-24 6 000 000
154 200 000,00
1,00 25,70 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z CD Projekt Brands SA bez podwyższania kapitału 2016-11-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2019-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2007-07-17 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kiciński Adam Prezes Zarządu 2010-11-18 -
Iwiński Marcin Wiceprezes Zarządu 2010-01-20 -
Nielubowicz Piotr Wiceprezes Zarządu 2011-06-27 -
Badowski Adam Członek Zarządu 2011-10-03 -
Nowakowski Michał Członek Zarządu 2011-10-03 -
Karwowski Piotr Członek Zarządu 2015-11-01 -
Klapovskiy Oleg Członek Zarządu 2017-10-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szwarc Katarzyna Przewodniczący RN 2007-06-29 NEWAG - Przewodniczący RN
SOHODEV - Przewodniczący RN
Pągowski Piotr Członek RN 2011-06-27 -
Kilian Krzysztof Członek RN 2015-05-28 -
Bień Michał Członek RN 2016-05-24 -
Nielubowicz Maciej Członek RN 2017-10-11 -