pb.pl
115,70 zł
-2,12% -2,50 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 99 342 155 482 84 889 123 613
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 53 830 89 417 43 170 54 714
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 56 835 89 436 44 459 56 702
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 45 259 73 390 35 731 45 890
Amortyzacja (tys. zł) 961 1 389 1 268 1 287
EBITDA (tys. zł) 54 791 90 806 44 438 56 001
Aktywa (tys. zł) 908 735 901 996 930 386 981 513
Kapitał własny (tys. zł)* 823 236 796 373 834 465 882 899
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,471 0,764 0,372 0,477
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,565 8,285 8,681 9,185
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej