pb.pl
262,6000 zł
-1,65% -4,4000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 167 127 300 80 905 133 502
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 294 32 810 20 560 39 434
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 148 36 290 22 736 41 639
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 487 41 417 17 797 33 883
Amortyzacja (tys. zł) 1 114 13 171 8 927 8 216
EBITDA (tys. zł) 19 408 45 981 29 487 47 650
Aktywa (tys. zł) 1 025 968 1 126 838 1 145 558 1 136 658
Kapitał własny (tys. zł)* 958 832 1 002 864 1 023 628 975 330
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,161 0,431 0,185 0,353
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,975 10,433 10,649 10,147
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej