pb.pl
186,0000 zł
0,81% 1,5000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 123 613 75 435 92 999 67 167
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 54 714 27 899 33 402 18 294
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 56 702 29 157 37 433 20 148
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 45 890 22 892 29 538 15 487
Amortyzacja (tys. zł) 1 287 1 186 1 164 1 114
EBITDA (tys. zł) 56 001 29 085 34 566 19 408
Aktywa (tys. zł) 981 513 999 992 1 013 387 1 025 968
Kapitał własny (tys. zł)* 882 899 908 628 940 280 958 832
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,477 0,238 0,307 0,161
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,185 9,453 9,782 9,975
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej