pb.pl
189,90 zł
0,21% 0,40 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 84 889 123 613 75 435 92 999
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 43 170 54 714 27 899 33 402
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 44 459 56 702 29 157 37 433
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 731 45 890 22 892 29 538
Amortyzacja (tys. zł) 1 268 1 287 1 186 1 164
EBITDA (tys. zł) 44 438 56 001 29 085 34 566
Aktywa (tys. zł) 930 386 981 513 999 992 1 013 387
Kapitał własny (tys. zł)* 834 465 882 899 908 628 940 280
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,372 0,477 0,238 0,307
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,681 9,185 9,453 9,782
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej