pb.pl
121,30 zł
1,34% 1,60 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 164 100 99 342 155 482 84 889
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 95 682 53 830 89 417 43 170
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 98 492 56 835 89 436 44 459
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 79 281 45 259 73 390 35 731
Amortyzacja (tys. zł) 551 961 1 389 1 268
EBITDA (tys. zł) 96 233 54 791 90 806 44 438
Aktywa (tys. zł) 874 960 908 735 901 996 930 386
Kapitał własny (tys. zł)* 776 938 823 236 796 373 834 465
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,825 0,471 0,764 0,372
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,083 8,565 8,285 8,681
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej