pb.pl
1,9100 zł
2,14% 0,0400 zł
PCC Exol SA (PCX)

Informacje o spółce - PCCEXOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność firmy skupia się na produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych dla branż: chemia gospodarcza i przemysłowa, włókiennicza, przemysł tworzyw sztucznych, czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu i wielu innych.

Dane teleadresowe

Ulica: Sienkiewicza 4
Kod: 56-120
Miejscowość: Brzeg Dolny
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7942127
Fax: +48 71 7942550
Internet: www.pcc-exol.eu
Email: zarzad_exol@pcc.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PCC Exol SA
Prezes: Siwirski Mirosław
Sektor: chemia specjalistyczna
EKD: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 172 649 601
Zatrudnienie:
  • 229 (2017r.) - spółka
  • 271 (2017r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9880267207
KRS: 0000306150
EKD: 19,20
Ticker GPW: PCX
ISIN: PLPCCEX00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 329 760 737,91 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 172 649 601 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 148 045 316
Liczba głosów na WZA: 296 715 601 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,75%
Kapitał akcyjny: 172 649 601,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 272 111 316
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,25%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PCC SE 148 045 316 (85,75%) 272 111 316 (91,71%) 2017-04-03 PCR, PCI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 165 227
0,00
1,00 0,00 172 649 601
172 649 601,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-30
seria A - akcje założycielskie 2008-03-26 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-16
seria B - prawo poboru 2010-03-22 297 000
0,00
100,00 0,00 302 000
30 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
seria C - aport przeniesienie własności Kompleks KA 2011-10-31 1 211 000
0,00
100,00 0,00 1 513 000
151 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-09
2012-09-20
split 1:100 2012-01-16 0
0,00
1,00 0,00 151 300 000
151 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-03
seria D - subskrypcja publiczna 2012-02-10 9 927 231
12 806 127,99
1,00 1,29 161 227 231
161 227 231,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-21
2012-09-20
seria E - PCC SE 2013-01-08 11 257 143
39 400 000,50
1,00 3,50 172 484 374
172 484 374,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-23
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-11-10 1 982 723
1 982 723,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Tensis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-01-11 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2017-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2014-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siwirski Mirosław Prezes Zarządu 2013-11-12 -
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2012-02-01 PCCROKIT - Wiceprezes Zarządu
- Sekretarz RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Preussner Waldemar Przewodniczący RN 2012-05-17 PCCROKIT - Członek RN
Pelzer Alfred Członek RN 2012-05-17 PCC - Przewodniczący RN
- Przewodniczący RN
PCCROKIT - Członek RN
Klimkowski Wiesław Członek RN 2011-06-30 PCCROKIT - Prezes Zarządu
- Wiceprzewodniczący RN
- Sekretarz RN
Szymanek Arkadiusz Członek RN 2017-12-18 PCCROKIT - Członek RN
Pabich Robert Członek RN 2018-01-09 PCCROKIT - Członek RN