pb.pl
1,9100 zł
2,14% 0,0400 zł
PCC Exol SA (PCX)

Wyniki finansowe - PCCEXOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 137 293 174 029 154 491 158 885
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 414 15 983 6 834 10 616
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 312 13 315 6 097 7 825
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 092 11 785 5 992 6 076
Amortyzacja (tys. zł) 2 530 2 558 2 578 2 649
EBITDA (tys. zł) 8 944 18 541 9 412 13 265
Aktywa (tys. zł) 556 991 579 272 552 992 577 354
Kapitał własny (tys. zł)* 251 415 264 370 254 060 264 111
Liczba akcji (tys. szt.) 172 484,374 172 484,374 172 649,601 172 649,601
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,068 0,035 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,458 1,533 1,472 1,530
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej