pb.pl
1,5350 zł
0,33% 0,0050 zł
PCC Exol SA (PCX)

Wyniki finansowe - PCCEXOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 168 780 137 293 174 029 154 491
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 832 6 414 15 983 6 834
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 349 1 312 13 315 6 097
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 938 3 092 11 785 5 992
Amortyzacja (tys. zł) 2 554 2 530 2 558 2 578
EBITDA (tys. zł) 13 386 8 944 18 541 9 412
Aktywa (tys. zł) 556 312 556 991 579 272 552 992
Kapitał własny (tys. zł)* 246 853 251 415 264 370 254 060
Liczba akcji (tys. szt.) 172 484,374 172 484,374 172 484,374 172 649,601
Zysk na akcję (zł) 0,040 0,018 0,068 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,431 1,458 1,533 1,472
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej