pb.pl

Informacje o spółce - PEPEES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa kapitałowa, specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Poznańska 121
Kod: 18-402
Miejscowość: Łomża
Kraj: Polska
Telefon: +48 86 2155801
Fax: +48 86 2183242
Internet: www.pepees.pl
Email: pepees@pepees.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA
Prezes: Faszczewski Wojciech
Sektor: napoje
EKD: przetwórstwo ziemniaków, produkcja piwa, produkcja pasz; 15.96
Liczba akcji: 95 000 000
Zatrudnienie:
  • 284 (2018r.) - spółka
  • 497 (2018r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 7181005512
KRS: 0000038455
EKD: 15,31
Ticker GPW: PPS
ISIN: PLPEPES00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 156 750 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 95 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 651 994
Liczba głosów na WZA: 95 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,93%
Kapitał akcyjny: 5 700 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 651 994
Cena nominalna akcji: 0,06 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,07%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 42 029 062 (44,24%) 42 029 062 (44,24%) 2018-02-15 -
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 714 832 (29,17%) 27 714 832 (29,17%) 2019-06-28 -
Richie Holding Ltd. 6 133 100 (6,45%) 6 133 100 (6,45%) 2006-11-14 -
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 (6,07%) 5 775 000 (6,07%) 2014-03-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 1 200 000
0,00
0,06 0,00 95 000 000
5 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-03-24 1 170 000
10,00 1 170 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1994-09-29
1997-05-22
obniżenie kapitału 1995-09-25
2,12 1 170 000
2 480 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-23
przeniesienie kap. zap. na akcyjny 1996-10-25
6,00 1 170 000
7 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-11-18
seria B - pracownicy sprzeciw KPWiG 2000-11-15 250 000
6,00 1 420 000
8 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - pracownicy 2001-02-19 250 000
6,00 1 420 000
8 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-06-28 0
0,00
0,06 0,00 117 000 000
7 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-06
2007-08-27
umorzenie akcji 2007-12-20 -34 000 000
0,00
0,06 0,00 83 000 000
4 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-02
2008-05-09
scalenie akcji 5:1 2019-01-15 0
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2019-01-15 100 000 000
0,00
0,06 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2009-09-25 Prawo poboru 1:2
2007-08-24 Split 1:100

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Faszczewski Wojciech Prezes Zarządu 2010-06-23 -
Rogala Tomasz Członek Zarządu 2016-10-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kaliński Maciej Przewodniczący RN 2015-05-26 -
Taracha, Piotr Marian Wiceprzewodniczący RN 2015-05-26 - Członek RN
PEKABEX - Członek RN
Stankowski Krzysztof Sekretarz RN 2015-05-26 -
Malinowski Robert Członek RN 2015-05-26 -
Czerniakowska Agata Członek RN 2016-05-20 -