pb.pl

Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 65 645 63 572 63 515 53 296
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 744 13 684 9 879 6 066
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 829 13 125 8 792 6 076
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 002 371 15 856 4 821
Amortyzacja (tys. zł) 3 605 2 949 3 233 3 293
EBITDA (tys. zł) 17 349 16 633 13 112 9 359
Aktywa (tys. zł) 333 925 332 650 311 007 303 520
Kapitał własny (tys. zł)* 165 399 176 176 170 622 175 499
Liczba akcji (tys. szt.) 95 000,000 95 000,000 95 000,000 95 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,126 0,004 0,167 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,741 1,854 1,796 1,847
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej