pb.pl
86,70 zł
-0,60% -0,52 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Informacje o spółce - PKNORLEN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest największym w Polsce producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa prowadzi także poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną. Rafinerie należące do grupy PKN Orlen (w Płocku, Trzebini, Jedliczu) posiadają ok. 70 proc. zdolności przerobowych polskich rafinerii. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chemików 7
Kod: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj: Polska
Telefon: +48 24 3650000
Fax: +48 24 3677000
Internet: www.orlen.pl
Email: zarzad@orlen.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Prezes: Obajtek Daniel
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD: wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 427 709 061
Zatrudnienie:
  • 4 786 (2016r.) - spółka
  • 19 730 (2016r.) - grupa
Audytor: Deloitte Polska sp. z o.o.
NIP: 774-00-01-454
KRS: 0000028860
EKD: 23,20
Ticker GPW: PKN
ISIN: PLPKN0000018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 37 082 375 588,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 427 709 061 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 183 935 308
Liczba głosów na WZA: 427 709 061 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,00%
Kapitał akcyjny: 534 636 326,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 183 935 308
Cena nominalna akcji: 1,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 117 710 196 (27,52%) 117 710 196 (27,52%) 2009-07-16 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, PHN,
Nationale-Nederlanden OFE 35 590 112 (8,32%) 35 590 112 (8,32%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ATD, ATG, ATR, ASG, BBD, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PKP, PND, RWL, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, TIM, MSZ, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, MDG, GKI, ALI, 11B, CDR, TRN, FMF, PMP, MSP, BFT, GTN, LRQ, CAR, BTM, MON, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, MNC, ECH, PRT, CRM, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, BAH, MVP, LVC, ATT, POZ, APR, BRS, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL, NET, STL, ALR, MAB, ORB, SWG, PSW,
OFE Aviva BZ WBK portfel 30 635 000 (7,16%) 30 635 000 (7,16%) 2016-12-31 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, PKO, UNI, KGN, TAR, DCR, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, MLK, MIL, CNG, OVO, PKP, RMK, SKA, SON, TRK, ULM, ZUE, NVA, MSW, ELB, ESS, BDX, PCM, GTC, SNK, OPF, ABS, BRA, GTN, CCC, AML, ECH, ARH, MWT, FTE, ACP, LCC, PFL, PHN, NET, DOM, ALR, ING, ORB, WPL, FMF, KRU, AMC, KTY, ASE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii D 7 531 924
152 898 057,20
1,25 20,30 427 709 061
534 636 326,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-20
2003-12-10
seria A - przekształcenie PP w Petrochemia Płock SA 1993-06-29 42 000 000
10,00 42 000 000
420 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1993-07-01
1999-11-26
seria B - Nafta Polska SA (aport: akcje Rafinerii Trzebinia) 1997-10-27 871 437
10,00 42 871 437
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1997-12-22
1999-11-26
split 1:8 1999-05-19
1,25 342 971 496
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria C - zamienna: akcjonariusze CPN SA 1999-05-19 77 205 641
1,25 420 177 137
525 221 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1999-05-20
1999-11-26
zmiana firmy z Petrochemia Płock SA na Polski Koncern Naftowy SA 1999-05-19

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria D - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 2000-05-15 11 345 000
230 303 500,00
1,25 20,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-07-14

seria E - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2004 rok 2003-06-24 3 866 667
0,00
1,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt - za 2005 rok 2003-06-24 3 866 667
0,00
1,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2006 rok 2003-06-24 3 866 666
0,00
1,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt 2003-06-24 1 000 000
1 250 000,00
1,25 1,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2015-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2013-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2008-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2007-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2006-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2005-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,07 zł
2005-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2005-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,07 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2003-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2003-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Obajtek Daniel Prezes Zarządu 2018-02-05 -
Jędrzejczyk Sławomir Wiceprezes Zarządu 2008-05-28 -
Chełmiński Piotr Członek Zarządu / ds. Petrochemii 2012-03-10 -
Leszczyński Zbigniew Członek Zarządu 2016-02-08 -
Węgrecki Józef Członek Zarządu 2018-03-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Felczak-Poturnicka Izabela Przewodniczący RN 2017-06-30 PHN - Prezes Zarządu
Kwaśnicki, Radosław Leszek Wiceprzewodniczący RN 2014-05-15 SFINKS - Członek RN
Bochacik, Mateusz Henryk Sekretarz RN 2016-01-29 -
Kryński Wojciech Członek RN 2017-06-30 -
Biernat-Wiatrak, Agnieszka Członek RN 2018-02-02 -
Niezgoda Małgorzata Członek RN 2018-02-02 -
Lesisz Jadwiga Członek RN 2018-03-23 -