pb.pl
85,5200 zł
0,05% 0,0400 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Informacje o spółce - PKNORLEN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest największym w Polsce producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa prowadzi także poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną. Rafinerie należące do grupy PKN Orlen (w Płocku, Trzebini, Jedliczu) posiadają ok. 70 proc. zdolności przerobowych polskich rafinerii. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chemików 7
Kod: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj: Polska
Telefon: +48 24 3650000
Fax: +48 24 3677000
Internet: www.orlen.pl
Email: zarzad@orlen.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Prezes: Obajtek Daniel
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD: wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 427 709 061
Zatrudnienie:
  • 5 250 (2018r.) - spółka
  • 21 282 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 7740001454
KRS: 0000028860
EKD: 23,20
Ticker GPW: PKN
ISIN: PLPKN0000018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 36 577 678 896,72 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 427 709 061 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 177 692 337
Liczba głosów na WZA: 427 709 061 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,54%
Kapitał akcyjny: 534 636 326,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 177 692 337
Cena nominalna akcji: 1,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,46%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 117 710 196 (27,52%) 117 710 196 (27,52%) 2009-07-16 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, RCW, GPW, PHN,
NN OFE portfele, ZWZ 32 544 000 (7,61%) 32 544 000 (7,61%) 2019-06-14 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, ECH, PLY, RON, ABE, MON, BKM, EAT,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 27 438 141 (6,41%) 27 438 141 (6,41%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii D 7 531 924
152 898 057,20
1,25 20,30 427 709 061
534 636 326,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-20
2003-12-10
seria A - przekształcenie PP w Petrochemia Płock SA 1993-06-29 42 000 000
10,00 42 000 000
420 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1993-07-01
1999-11-26
seria B - Nafta Polska SA (aport: akcje Rafinerii Trzebinia) 1997-10-27 871 437
10,00 42 871 437
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1997-12-22
1999-11-26
split 1:8 1999-05-19
1,25 342 971 496
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria C - zamienna: akcjonariusze CPN SA 1999-05-19 77 205 641
1,25 420 177 137
525 221 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1999-05-20
1999-11-26
zmiana firmy z Petrochemia Płock SA na Polski Koncern Naftowy SA 1999-05-19

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria D - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 2000-05-15 11 345 000
230 303 500,00
1,25 20,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-07-14

seria E - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2004 rok 2003-06-24 3 866 667
0,00
1,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt - za 2005 rok 2003-06-24 3 866 667
0,00
1,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2006 rok 2003-06-24 3 866 666
0,00
1,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt 2003-06-24 1 000 000
1 250 000,00
1,25 1,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2018-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2015-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2013-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2008-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2007-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2006-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2005-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,07 zł
2005-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2005-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,07 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2003-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2003-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Obajtek Daniel Prezes Zarządu 2018-02-05 -
Jędrzejczyk Sławomir Wiceprezes Zarządu 2008-05-28 -
Chełmiński Piotr Członek Zarządu / ds. Petrochemii 2012-03-10 -
Leszczyński Zbigniew Członek Zarządu 2016-02-08 -
Węgrecki Józef Członek Zarządu 2018-03-23 -
Klarecka Patrycja Członek Zarządu 2018-06-19 -
Róg Michał Członek Zarządu 2018-09-01 -
Artwich, Armen Konrad Członek Zarządu 2018-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Niezgoda Małgorzata Członek RN 2018-02-02 -
Lesisz Jadwiga Członek RN 2018-03-23 - Członek RN
Wójcik Anna Członek RN 2018-06-26 -
Kapała Andrzej Członek RN 2018-06-26 -
Klimaszewski Michał Członek RN 2019-06-14 -
Szumański Andrzej Członek RN 2019-06-14 APLITT - Członek RN
VRG - Członek RN
FERRUM - Członek RN
Jarzembowska Barbara Członek RN 2019-06-14 -
Sakowicz-Kacz, Anna Członek RN 2019-06-14 -
Kusz Roman Członek RN 2019-10-29 -