pb.pl
98,50 zł
-1,60% -1,60 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 730 000 24 734 000 23 241 000 26 701 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 274 000 1 987 000 1 414 000 2 374 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 060 000 1 995 000 1 245 000 2 232 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 603 000 1 591 000 1 042 000 1 744 000
Amortyzacja (tys. zł) 616 000 662 000 626 000 673 000
EBITDA (tys. zł) 2 890 000 2 649 000 2 040 000 3 047 000
Aktywa (tys. zł) 59 076 000 60 664 000 60 092 000 64 571 000
Kapitał własny (tys. zł)* 30 827 000 32 197 000 32 227 000 32 912 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 3,748 3,720 2,436 4,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 72,075 75,278 75,348 76,950
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej