pb.pl
88,5200 zł
-1,73% -1,5600 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 344 000 29 420 000 25 246 000 29 228 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 291 000 1 214 000 996 000 2 086 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 548 000 1 163 000 994 000 2 123 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 063 000 804 000 849 000 1 602 000
Amortyzacja (tys. zł) 677 000 697 000 833 000 846 000
EBITDA (tys. zł) 2 968 000 1 911 000 1 829 000 2 932 000
Aktywa (tys. zł) 67 456 000 64 141 000 68 983 000 70 770 000
Kapitał własny (tys. zł)* 34 836 000 35 727 000 36 413 000 36 630 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 4,823 1,880 1,985 3,746
Wartość księgowa na akcję (zł) 81,448 83,531 85,135 85,642
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej