pb.pl
85,5200 zł
0,05% 0,0400 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 420 000 25 246 000 29 228 000 29 229 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 214 000 996 000 2 086 000 1 807 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 163 000 994 000 2 123 000 1 567 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 804 000 849 000 1 602 000 1 266 000
Amortyzacja (tys. zł) 697 000 833 000 846 000 893 000
EBITDA (tys. zł) 1 911 000 1 829 000 2 932 000 2 700 000
Aktywa (tys. zł) 64 141 000 68 983 000 70 770 000 71 551 000
Kapitał własny (tys. zł)* 35 727 000 36 413 000 36 630 000 38 216 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 1,880 1,985 3,746 2,960
Wartość księgowa na akcję (zł) 83,531 85,135 85,642 89,350
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej