pb.pl
86,70 zł
-0,60% -0,52 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 875 000 23 025 000 24 730 000 24 734 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 276 000 2 120 000 2 274 000 1 987 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 539 000 2 123 000 2 060 000 1 995 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 920 000 1 541 000 1 603 000 1 591 000
Amortyzacja (tys. zł) 562 000 581 000 616 000 662 000
EBITDA (tys. zł) 2 838 000 2 701 000 2 890 000 2 649 000
Aktywa (tys. zł) 54 595 000 56 489 000 59 076 000 60 664 000
Kapitał własny (tys. zł)* 28 864 000 29 110 000 30 827 000 32 197 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 4,489 3,603 3,748 3,720
Wartość księgowa na akcję (zł) 67,485 68,060 72,075 75,278
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej