pb.pl
90,1000 zł
1,74% 1,5400 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 701 000 30 344 000 29 420 000 25 246 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 374 000 2 291 000 1 214 000 996 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 232 000 2 548 000 1 163 000 994 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 744 000 2 063 000 804 000 849 000
Amortyzacja (tys. zł) 673 000 677 000 697 000 833 000
EBITDA (tys. zł) 3 047 000 2 968 000 1 911 000 1 829 000
Aktywa (tys. zł) 64 571 000 67 456 000 64 141 000 68 983 000
Kapitał własny (tys. zł)* 32 912 000 34 836 000 35 727 000 36 413 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 4,078 4,823 1,880 1,985
Wartość księgowa na akcję (zł) 76,950 81,448 83,531 85,135
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej