pb.pl
99,1200 zł
0,94% 0,9200 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 241 000 26 701 000 30 344 000 29 420 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 414 000 2 374 000 2 291 000 1 214 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 245 000 2 232 000 2 548 000 1 163 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 042 000 1 744 000 2 063 000 804 000
Amortyzacja (tys. zł) 626 000 673 000 677 000 697 000
EBITDA (tys. zł) 2 040 000 3 047 000 2 968 000 1 911 000
Aktywa (tys. zł) 60 092 000 64 571 000 67 456 000 64 141 000
Kapitał własny (tys. zł)* 32 227 000 32 912 000 34 836 000 35 727 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 2,436 4,078 4,823 1,880
Wartość księgowa na akcję (zł) 75,348 76,950 81,448 83,531
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej