pb.pl
20,0000 zł
1,63% 0,3200 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Informacje o spółce - PKPCARGO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Działalność obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Ponadto oferuje usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe oraz utrzymania i naprawy taboru i usługi rekultywacyjne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grójecka 17
Kod: 02-021
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3914709
Fax: +48 22 4742953
Internet: www.pkpcargo.com
Email: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PKP Cargo SA
Prezes: Warsewicz Czesław
Sektor: transport
EKD: transport kolejowy towarów
Liczba akcji: 44 786 917
Zatrudnienie:
  • 17 146 (2018r.) - spółka
  • 23 431 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9542381960
KRS: 0000027702
EKD: 49,20
Ticker GPW: PKP
ISIN: PLPKPCR00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 895 738 340 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 44 786 917 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 628 581
Liczba głosów na WZA: 44 786 917 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,46%
Kapitał akcyjny: 2 239 345 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 628 581
Cena nominalna akcji: 50,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKP SA 14 784 194 (33,01%) 14 784 194 (33,01%) 2014-06-18 -
NN OFE portfel 7 721 387 (17,24%) 7 721 387 (17,24%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, ECH, PLY, RON, ABE, MON, BKM, EAT,
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 123 000 (9,21%) 4 123 000 (9,21%) 2019-06-26 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C - akcje pracownicze 1 448 902
72 445 100,00
50,00 50,00 44 786 917
2 239 345 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-25
2015-11-06
seria K 17 650
0,00
1 000,00 0,00 215 400
215 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria J 29 480
0,00
1 000,00 0,00 197 750
197 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-20
seria I 68 385
0,00
1 000,00 0,00 168 270
168 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-17
seria H 21 288
0,00
1 000,00 0,00 99 885
99 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria G 53 511
0,00
1 000,00 0,00 78 597
78 597 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-01
seria F 24 586
0,00
1 000,00 0,00 25 086
25 086 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-01
seria A - akcje założycielskie 2001-06-29 500
500 000,00
1 000,00 1 000,00 500
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-17
seria L 2013-07-08 1
0,00
1 000,00 0,00 215 401
215 401 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-07-08 0
0,00
750,00 0,00 2 889 201
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 15:1 2013-07-08 0
0,00
50,00 0,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-08 0
0,00
50,00 50,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2014-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2014-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Warsewicz Czesław Prezes Zarządu 2018-03-27 -
Fingas Grzegorz Członek Zarządu 2016-04-01 -
Kozendra Zenon Członek Zarządu 2016-07-14 -
Bawor Witold Członek Zarządu 2017-10-26 -
Borowiec Leszek Członek Zarządu 2018-03-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kryszkiewicz Małgorzata Członek RN 2016-05-09 -
Dzik Zofia Członek RN 2016-05-11 STOMIL_S - Członek RN
CCC - Członek RN
Czarnota Krzysztof Członek RN 2016-05-20 -
Stachaczyński Tadeusz Członek RN 2016-05-20 -
Szczepkowski Władysław Członek RN 2017-03-14 -
Antonowicz Mirosław Członek RN 2017-06-01 -
Sośnierz Jerzy Członek RN 2018-05-01 -
Mamiński Krzysztof Członek RN 2018-04-23 -
Sosnowski Paweł Członek RN 2018-06-06 -
Górski Dariusz Członek RN 2019-06-26 ENTER - Członek RN