pb.pl
43,00 zł
-0,69% -0,30 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Informacje o spółce - PKPCARGO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Działalność obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Ponadto oferuje usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe oraz utrzymania i naprawy taboru i usługi rekultywacyjne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grójecka 17
Kod: 02-021
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3914709
Fax: +48 22 4742953
Internet: www.pkp-cargo.pl
Email: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PKP Cargo SA
Prezes: Warsewicz Czesław
Sektor: transport
EKD: transport kolejowy towarów
Liczba akcji: 44 786 917
Zatrudnienie:
  • 17 043 (2017r.) - spółka
  • 23 253 (2017r.) - grupa
Audytor: BDO PL sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9542381960
KRS: 0000027702
EKD: 49,20
Ticker GPW: PKP
ISIN: PLPKPCR00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 925 837 431 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 44 786 917 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 835 381
Liczba głosów na WZA: 44 786 917 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,38%
Kapitał akcyjny: 2 239 345 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 835 381
Cena nominalna akcji: 50,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKP SA 14 784 194 (33,01%) 14 784 194 (33,01%) 2014-06-18 -
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 7 751 187 (17,31%) 7 751 187 (17,31%) 2018-06-14 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, BRS, KGL,
OFE Aviva Santander NWZ 3 800 000 (8,48%) 3 800 000 (8,48%) 2019-01-16 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PEP, CCC, KRU,
MetLife PTE SA ZWZ 2 500 000 (5,58%) 2 500 000 (5,58%) 2018-06-13 JCA, WSE, ABS, CPG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C - akcje pracownicze 1 448 902
72 445 100,00
50,00 50,00 44 786 917
2 239 345 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-25
2015-11-06
seria K 17 650
0,00
1 000,00 0,00 215 400
215 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria J 29 480
0,00
1 000,00 0,00 197 750
197 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-20
seria I 68 385
0,00
1 000,00 0,00 168 270
168 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-17
seria H 21 288
0,00
1 000,00 0,00 99 885
99 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria G 53 511
0,00
1 000,00 0,00 78 597
78 597 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-01
seria F 24 586
0,00
1 000,00 0,00 25 086
25 086 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-01
seria A - akcje założycielskie 2001-06-29 500
500 000,00
1 000,00 1 000,00 500
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-17
seria L 2013-07-08 1
0,00
1 000,00 0,00 215 401
215 401 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-07-08 0
0,00
750,00 0,00 2 889 201
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 15:1 2013-07-08 0
0,00
50,00 0,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-08 0
0,00
50,00 50,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2014-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2014-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Warsewicz Czesław Prezes Zarządu 2018-03-27 -
Fingas Grzegorz Członek Zarządu 2016-04-01 -
Kozendra Zenon Członek Zarządu 2016-07-14 -
Bawor Witold Członek Zarządu 2017-10-26 -
Borowiec Leszek Członek Zarządu 2018-03-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Eggink Raimondo Członek RN 2015-04-13 KOGENER - Członek RN
SUWARY - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
SKARBIEC - Członek RN
Kryszkiewicz Małgorzata Członek RN 2016-05-09 -
Dzik Zofia Członek RN 2016-05-11 STOMIL_S - Członek RN
Czarnota Krzysztof Członek RN 2016-05-20 -
Stachaczyński Tadeusz Członek RN 2016-05-20 -
Szczepkowski Władysław Członek RN 2017-03-14 -
Antonowicz Mirosław Członek RN 2017-06-01 -
Sośnierz Jerzy Członek RN 2018-05-01 -
Mamiński Krzysztof Członek RN 2018-04-23 -
Sosnowski Paweł Członek RN 2018-06-06 -