pb.pl
19,9000 zł
-0,75% -0,1500 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe - PKPCARGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 377 800 1 260 900 1 164 400 1 191 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 900 86 900 15 000 80 900
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 400 68 900 -900 61 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 400 53 100 -5 200 50 800
Amortyzacja (tys. zł) 203 500 171 600 176 600 182 100
EBITDA (tys. zł) 206 400 258 500 191 600 263 000
Aktywa (tys. zł) 6 806 300 7 533 000 7 493 900 7 414 700
Kapitał własny (tys. zł)* 3 483 500 3 537 100 3 464 100 3 504 800
Liczba akcji (tys. szt.) 44 786,917 44 786,917 44 786,917 44 786,917
Zysk na akcję (zł) -0,232 1,186 -0,116 1,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 77,779 78,976 77,346 78,255
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej