pb.pl
43,50 zł
-3,12% -1,40 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe - PKPCARGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 259 377 1 204 944 1 281 763 1 318 480
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 526 63 256 70 694 141 762
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 228 49 723 63 076 132 392
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 29 932 35 609 53 945 104 692
Amortyzacja (tys. zł) 145 326 137 015 133 545 137 308
EBITDA (tys. zł) 197 852 200 271 204 239 279 070
Aktywa (tys. zł) 6 641 559 6 572 300 6 618 596 6 646 498
Kapitał własny (tys. zł)* 3 334 778 3 371 770 3 409 039 3 519 856
Liczba akcji (tys. szt.) 44 786,917 44 786,917 44 786,917 44 786,917
Zysk na akcję (zł) 0,668 0,795 1,204 2,338
Wartość księgowa na akcję (zł) 74,459 75,285 76,117 78,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej