pb.pl
26,9000 zł
-2,18% -0,6000 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe - PKPCARGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 318 480 1 377 813 1 260 900 1 164 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 141 762 1 888 86 900 15 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 132 392 -1 391 68 900 -900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 104 692 -10 346 53 100 -5 200
Amortyzacja (tys. zł) 119 268 221 532 171 600 176 600
EBITDA (tys. zł) 261 030 223 420 258 500 191 600
Aktywa (tys. zł) 6 646 498 6 806 300 7 533 000 7 493 900
Kapitał własny (tys. zł)* 3 519 856 3 483 500 3 537 100 3 464 100
Liczba akcji (tys. szt.) 44 786,917 44 786,917 44 786,917 44 786,917
Zysk na akcję (zł) 2,338 -0,231 1,186 -0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 78,591 77,779 78,976 77,346
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej