pb.pl
45,7000 zł
-1,93% -0,9000 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe - PKPCARGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 204 944 1 281 763 1 318 480 1 377 813
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 63 256 70 694 141 762 1 888
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 49 723 63 076 132 392 -1 391
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 609 53 945 104 692 -10 346
Amortyzacja (tys. zł) 137 015 133 545 137 308 221 532
EBITDA (tys. zł) 200 271 204 239 279 070 223 420
Aktywa (tys. zł) 6 572 300 6 618 596 6 646 498 6 806 300
Kapitał własny (tys. zł)* 3 371 770 3 409 039 3 519 856 3 483 500
Liczba akcji (tys. szt.) 44 786,917 44 786,917 44 786,917 44 786,917
Zysk na akcję (zł) 0,795 1,204 2,338 -0,231
Wartość księgowa na akcję (zł) 75,285 76,117 78,591 77,779
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej