pb.pl
40,80 zł
-0,97% -0,40 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe - PKPCARGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 187 279 1 261 140 1 204 944 1 281 763
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 57 053 52 526 63 256 70 694
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 43 854 42 228 49 723 63 076
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 379 29 932 35 609 53 945
Amortyzacja (tys. zł) 141 612 145 326 137 015 133 545
EBITDA (tys. zł) 198 665 197 852 200 271 204 239
Aktywa (tys. zł) 6 400 939 6 641 559 6 572 300 6 618 596
Kapitał własny (tys. zł)* 3 308 652 3 334 778 3 371 770 3 409 039
Liczba akcji (tys. szt.) 44 786,917 44 786,917 44 786,917 44 786,917
Zysk na akcję (zł) 0,723 0,668 0,795 1,204
Wartość księgowa na akcję (zł) 73,875 74,459 75,285 76,117
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej