6,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
Prymus SA (PRS)

Informacje o spółce - PRYMUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w branży surowców chemicznych dostarczając je dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, chemii budowlanej, poligrafii i włókiennictwa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Turyńska 101
Kod: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2169644
Fax: +48 32 2169731
Internet: www.prymussa.pl
Email: prymus@prymus.net.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prymus SA
Prezes: Kobosko Ewa
Sektor: chemikalia
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Liczba akcji: 9 500 021
Zatrudnienie:
  • 10 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 9540009883
KRS: 0000395229
EKD: 46,75
Ticker GPW: PRS
ISIN: PLPRMUS00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 60 325 133,35 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 9 500 021 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 595 231
Liczba głosów na WZA: 9 500 021 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,47%
Kapitał akcyjny: 1 900 004,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 595 231
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,53%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Moska Krzysztof ZWZ 4 075 000 (42,89%) 4 075 000 (42,89%) 2021-06-24 KME, PWX, MRH, KPI, LBT, LTX,
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 3 185 000 (33,53%) 3 185 000 (33,53%) 2021-04-21 PWX, MRH, LTX,
Kobosko Ewa 835 231 (8,79%) 835 231 (8,79%) 2017-08-10 -
Łanoszka Adam 500 000 (5,26%) 500 000 (5,26%) 2017-08-10 PWX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -499 979
0,20 9 500 021
1 900 004,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-05-31 10 000 000
2 000 000,00
0,20 0,20 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kobosko Ewa Prezes Zarządu 2011-05-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawlak Anna Przewodniczący RN 2014-06-30 LENTEX - Członek RN
Łanoszka Adam Wiceprzewodniczący RN 2017-01-01 DDSA - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN
POLWAX - Członek RN
Tobiasz-Gabryś Anna Członek RN 2012-05-08 -
Milc Katarzyna Członek RN 2016-12-14 -
Mróz Michał Członek RN 2021-03-29 -