pb.pl
8,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prymus SA (PRS)

Informacje o spółce - PRYMUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w branży surowców chemicznych dostarczając je dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, chemii budowlanej, poligrafii i włókiennictwa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Turyńska 101
Kod: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2169644
Fax: +48 32 2169731
Internet: www.prymussa.pl
Email: prymus@prymus.net.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
HAMBURGER 1 582 944 14,99%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prymus SA
Prezes: Kobosko Ewa
Sektor: chemikalia
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Liczba akcji: 9 500 021
Zatrudnienie:
  • 6 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 9540009883
KRS: 0000395229
EKD: 46,75
Ticker GPW: PRS
ISIN: PLPRMUS00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 80 750 178,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 9 500 021 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 022 848
Liczba głosów na WZA: 9 500 021 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,44%
Kapitał akcyjny: 1 900 004,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 022 848
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,56%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Moska Krzysztof 3 773 617 (39,72%) 3 773 617 (39,72%) 2020-03-06 MRH, PWX, LTX, KPI, PLX, LBT,
Sobik Leszek z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 2 914 000 (30,67%) 2 914 000 (30,67%) 2016-12-15 PWX, LTX,
Kobosko Ewa 835 231 (8,79%) 835 231 (8,79%) 2017-08-10 -
Łanoszka Adam 500 000 (5,26%) 500 000 (5,26%) 2017-08-10 DXD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -499 979
0,00
0,20 0,00 9 500 021
1 900 004,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-05-31 10 000 000
2 000 000,00
0,20 0,20 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kobosko Ewa Prezes Zarządu 2011-05-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawlak Anna Przewodniczący RN 2014-06-30 NOVITA - Przewodniczący RN
Tobiasz-Gabryś Anna Członek RN 2012-05-08 -
Łanoszka Adam Członek RN 2013-06-17 DDSA - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN
Frąckowiak Magdalena Członek RN 2011-05-31 -
Rodasik Tomasz Członek RN 2016-06-22 -
Milc Katarzyna Członek RN 2016-12-14 -