6,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
Prymus SA (PRS)

Wyniki finansowe - PRYMUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 946 11 624 14 052 12 661
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 172 1 211 1 687 1 335
Zysk (strata) brutto (tys.) 765 1 208 1 680 1 626
Zysk (strata) netto (tys.)* 499 944 1 401 1 333
Amortyzacja (tys.) 20 17 18 17
EBITDA (tys.) 1 192 1 228 1 705 1 352
Aktywa (tys.) 32 400 35 256 36 827 35 454
Kapitał własny (tys.)* 24 097 25 041 24 542 25 874
Liczba akcji (tys. szt.) 9 500,021 9 500,021 9 500,021 9 500,021
Zysk na akcję (zł) 0,053 0,099 0,147 0,140
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,536 2,636 2,583 2,724
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej