pb.pl
38,26 zł
-1,32% -0,51 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PZU

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 24
Kod: 00-133
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5822100
Fax: +48 22 5822881
Internet: www.pzu.pl
Email: rzecznik@pzu.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PEKAO 52 494 007 20,00%
ALIOR 41 607 314 31,89%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Prezes: Surówka Paweł
Sektor: firmy ubezpieczeniowe
EKD: działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana
Liczba akcji: 863 523 000
Zatrudnienie:
  • 9 643 (2016r.) - spółka
  • 27 018 (2016r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 526-025-10-49
KRS: 0000009831
EKD: 65,12
Ticker GPW: PZU
ISIN: PLPZU0000011

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 33 038 389 980 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 863 523 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 338 674 203
Liczba głosów na WZA: 863 523 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,22%
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 338 674 203
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,78%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,19%) 295 217 300 (34,19%) 2016-06-30 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PGN, PHN,
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 43 456 903 (5,03%) 43 456 903 (5,03%) 2018-06-06 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ATD, ATG, ATR, ASG, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PND, RWL, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, MDG, ALI, TRN, PMP, MSP, GTN, LRQ, CAR, BTM, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, ECH, PRT, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, MVP, LVC, ATT, APR, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL, STL, ORB, SWG, PSW, MAB, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, 11B, CDR, ALR, POZ, BFT, PEO, BZW, BBD, MON, GKI, BRS, PKP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320
18 889 475 000,00
1,00 312,50 60 446 320
60 446 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
2016-02-05
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980
8 095 618 750,00
1,00 312,50 86 352 300
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
split 1:10 2015-06-30 0
0,00
0,10 0,00 863 523 000
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-11-30 Split 1:10
2015-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2013-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2013-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2012-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2011-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2011-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
2010-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Surówka Paweł Prezes Zarządu 2017-04-13 PEKAO - Członek RN
Hodgkiss Roger Członek Zarządu 2016-01-20 -
Rapkiewicz Maciej Członek Zarządu 2016-03-22 ALIOR - Członek RN
Kulik Tomasz Członek Zarządu 2016-10-17 ALIOR - Członek RN
Sadurska Małgorzata Członek Zarządu 2017-06-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nowak, Alojzy Zbigniew Członek RN 2015-07-01 JSW - Członek RN
Zaborowski Maciej Członek RN 2016-01-07 -
Górnicka Agata Członek RN 2017-02-08 -
Górecki Paweł Członek RN 2017-02-08 -
Śnitko Robert Członek RN 2017-04-12 -
Lewandowska Katarzyna Członek RN 2017-04-12 LOTOS - Wiceprzewodniczący RN
Chludziński Marcin Członek RN 2017-03-23 - Prezes Zarządu
Łopiński Maciej Członek RN 2018-01-08 -
Jastrzębski Robert Członek RN 2018-03-09 -