pb.pl
42,0500 zł
0,21% 0,0900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 458 000 5 596 000 5 667 000 5 629 000
Przychody z lokat (tys. zł) 2 474 000 2 769 000 2 738 000 2 636 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 296 000 230 000 507 000 394 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 399 000 1 734 000 2 005 000 1 934 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 640 000 782 000 1 007 000 781 000
Aktywa (tys. zł) 318 199 000 321 811 000 320 117 000 328 554 000
Kapitał własny (tys. zł)* 14 877 000 13 280 000 14 169 000 14 925 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,741 0,906 1,166 0,904
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,228 15,379 16,408 17,284
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej