pb.pl
40,83 zł
-2,79% -1,17 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 275 000 5 502 000 5 505 000 5 458 000
Przychody z lokat (tys. zł) 1 373 000 2 801 000 2 669 000 2 474 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 320 000 -60 000 166 000 296 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 939 000 1 707 000 1 621 000 1 399 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 506 000 700 000 764 000 640 000
Aktywa (tys. zł) 295 262 000 300 245 000 317 405 000 318 199 000
Kapitał własny (tys. zł)* 13 154 000 13 905 000 14 622 000 14 877 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,586 0,811 0,885 0,741
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,233 16,103 16,933 17,228
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej