pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 505 000 5 458 000 5 596 000 5 667 000
Przychody z lokat (tys. zł) 2 674 000 2 474 000 2 769 000 2 738 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 175 000 296 000 230 000 507 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 750 000 1 399 000 1 734 000 2 005 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 789 000 640 000 782 000 1 007 000
Aktywa (tys. zł) 317 405 000 318 199 000 321 811 000 320 117 000
Kapitał własny (tys. zł)* 14 622 000 14 877 000 13 280 000 14 169 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,914 0,741 0,906 1,166
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,933 17,228 15,379 16,408
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej