pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 072 000 5 275 000 5 502 000 5 505 000
Przychody z lokat (tys. zł) 1 674 000 1 373 000 2 801 000 2 669 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 74 000 320 000 -60 000 166 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 259 000 939 000 1 707 000 1 621 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 940 000 506 000 700 000 764 000
Aktywa (tys. zł) 126 733 000 295 262 000 300 245 000 317 405 000
Kapitał własny (tys. zł)* 13 941 000 13 154 000 13 905 000 14 622 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 1,089 0,586 0,811 0,885
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,144 15,233 16,103 16,933
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej