pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 502 000 5 505 000 5 458 000 5 596 000
Przychody z lokat (tys. zł) 2 801 000 2 669 000 2 474 000 2 769 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) -60 000 166 000 296 000 230 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 707 000 1 621 000 1 399 000 1 734 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 700 000 764 000 640 000 782 000
Aktywa (tys. zł) 300 245 000 317 405 000 318 199 000 321 811 000
Kapitał własny (tys. zł)* 13 905 000 14 622 000 14 877 000 13 280 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,811 0,885 0,741 0,906
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,103 16,933 17,228 15,379
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej