39,0800 zł
-1,56% -0,6200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Składka na udziale własnym (tys.) 5 865 000 5 707 000 5 686 000 5 831 000
Przychody z lokat (tys.) -218 000 -37 000 172 000 105 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 444 000 121 000 325 000 269 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 621 000 1 382 000 1 626 000 1 772 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 890 000 721 000 897 000 774 000
Aktywa (tys.) 373 481 000 378 974 000 395 418 000 391 342 000
Kapitał własny (tys.)* 17 889 000 18 777 000 19 374 000 16 916 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 1,031 0,835 1,039 0,896
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,716 21,745 22,436 19,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej