pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Składka na udziale własnym (tys. zł) 4 841 000 5 072 000 5 275 000 5 502 000
Przychody z lokat (tys. zł) 952 000 1 674 000 1 373 000 2 801 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 492 000 74 000 320 000 -60 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 073 000 1 259 000 939 000 1 707 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 638 000 940 000 506 000 700 000
Aktywa (tys. zł) 125 345 000 126 733 000 295 262 000 300 245 000
Kapitał własny (tys. zł)* 13 010 000 13 941 000 13 154 000 13 905 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,739 1,089 0,586 0,811
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,066 16,144 15,233 16,103
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej