pb.pl
37,4900 zł
0,73% 0,2700 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 596 000 5 667 000 5 629 000 5 592 000
Przychody z lokat (tys. zł) 2 769 000 2 738 000 2 636 000 3 021 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 230 000 507 000 394 000 182 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 734 000 2 005 000 1 934 000 1 487 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 782 000 1 007 000 781 000 747 000
Aktywa (tys. zł) 321 811 000 320 117 000 328 554 000 337 625 000
Kapitał własny (tys. zł)* 13 280 000 14 169 000 14 925 000 15 798 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,906 1,166 0,904 0,865
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,379 16,408 17,284 18,295
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej