pb.pl
1,79 zł
0,56% 0,01 zł
RAFAKO SA (RFK)

Informacje o spółce - RAFAKO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych, a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów, a także instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Inwestorem strategicznym Rafako jest Grupa PBG.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łąkowa 33
Kod: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4101000
Fax: +48 32 4153427
Internet: www.rafako.com.pl
Email: info@rafako.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Rafako SA
Prezes: Wiśniewski Jerzy
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Liczba akcji: 127 431 998
Zatrudnienie:
  • 1 741 (2017r.) - spółka
  • 2 151 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP: 639-000-17-88
KRS: 0000034143
EKD: 28,30
Ticker GPW: RFK
ISIN: PLRAFAK00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 228 103 276,42 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 127 431 998 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 664 479
Liczba głosów na WZA: 127 431 998 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,09%
Kapitał akcyjny: 254 863 996,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 664 479
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,91%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PBG SA w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 (33,32%) 42 466 000 (33,32%) 2017-12-22 HBD, EPD, HBP,
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 12 615 769 (9,90%) 12 615 769 (9,90%) 2017-12-22 BOS, FER,
Nationale-Nederlanden OFE 12 582 710 (9,87%) 12 582 710 (9,87%) 2017-12-29 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, APR, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, BRS, KGL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 1993-01-12 1 500 000
8,00 1 500 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-12-03
1993-02-12
1994-03-07
split 1:4 1994-04-30
2,00 6 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-07-14
1994-07-14
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 1994-04-30 3 000 000
6 000 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria G - prawo poboru 3:1 1994-04-30 330 000
3 960 000,00
2,00 12,00 9 330 000
18 660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria H - Elektrim SA 1997-06-30 8 070 000
90 787 500,00
2,00 11,25 17 400 000
34 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-12-10
1998-03-23
seria I - prawo poboru 1:3 2007-01-23 52 200 000
104 400 000,00
2,00 2,00 69 600 000
139 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-08
2007-05-24
seria J - subskrypcja publiczna 2014-03-24 15 331 998
93 525 187,80
2,00 6,10 84 931 998
169 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-08
2015-09-21
seria K - prawo poboru 1,998:1 2017-09-12 42 500 000
170 000 000,00
2,00 4,00 127 431 998
254 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22
2018-01-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-11-06 Prawo poboru 42465999:21250000
2011-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2011-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2010-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-02-23 Prawo poboru 1:3
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1998-03-23 Asymilacja akcji seria H
1995-08-04 Asymilacja akcji serie F, G
1995-01-02 Prawo poboru 2:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-07-14 Split 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wiśniewski Jerzy Prezes Zarządu 2018-10-30 PBG - Prezes Zarządu
Dusiło Jarosław Wiceprezes Zarządu 2011-11-25 -
Wasilewska-Semail Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2018-10-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fic Helena Przewodniczący RN 2018-10-30 PBG - Przewodniczący RN
Wiśniewska Małgorzata Wiceprzewodniczący RN 2011-11-21 HYDROWLO - Przewodniczący RN
PBG - Sekretarz RN
NEUCA - Członek RN
Schmidt Przemysław Sekretarz RN 2013-06-21 GETBACK - Wiceprzewodniczący RN
PAGED - Członek RN
Szyszka Adam Członek RN 2014-06-25 -
Szymański Dariusz Członek RN 2015-06-18 PBG - Wiceprezes Zarządu
Gerula Krzysztof Członek RN 2015-12-22 NAFTOBUD - Członek RN
SFINKS - Członek RN
POLAQUA - Członek RN
GTC - Członek RN
Sikorski Michał Członek RN 2018-12-18 -