pb.pl
2,1550 zł
-1,60% -0,0350 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe - RAFAKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 453 927 297 930 326 201 259 085
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 047 17 185 8 432 7 814
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 811 16 747 11 981 6 767
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -23 625 8 446 6 197 7 028
Amortyzacja (tys. zł) 3 678 3 568 3 660 3 756
EBITDA (tys. zł) -8 369 20 753 12 092 11 570
Aktywa (tys. zł) 1 279 874 1 247 307 1 237 431 1 206 434
Kapitał własny (tys. zł)* 601 625 566 869 572 465 578 475
Liczba akcji (tys. szt.) 127 431,998 127 431,998 127 431,998 127 431,998
Zysk na akcję (zł) -0,185 0,066 0,049 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,721 4,448 4,492 4,539
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej