pb.pl
1,45 zł
-2,68% -0,04 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe - RAFAKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 456 798 453 927 297 930 326 201
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 29 190 -12 251 17 185 8 432
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 29 610 -15 015 16 747 11 981
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 670 -23 790 8 446 6 197
Amortyzacja (tys. zł) 3 478 3 678 3 568 3 660
EBITDA (tys. zł) 32 668 -8 573 20 753 12 092
Aktywa (tys. zł) 1 153 502 1 279 874 1 247 307 1 237 431
Kapitał własny (tys. zł)* 459 869 601 625 566 869 572 465
Liczba akcji (tys. szt.) 84 931,998 127 431,998 127 431,998 127 431,998
Zysk na akcję (zł) 0,196 -0,187 0,066 0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,415 4,721 4,448 4,492
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej