pb.pl
1,9800 zł
-1,00% -0,0200 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe - RAFAKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 326 201 259 085 385 602 312 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 432 7 814 7 100 1 338
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 981 6 767 7 681 1 721
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 197 7 028 11 915 1 312
Amortyzacja (tys. zł) 3 660 3 756 3 841 4 504
EBITDA (tys. zł) 12 092 11 570 10 941 5 842
Aktywa (tys. zł) 1 237 431 1 206 434 1 357 521 1 339 831
Kapitał własny (tys. zł)* 572 465 578 475 588 815 590 205
Liczba akcji (tys. szt.) 127 431,998 127 431,998 127 431,998 127 431,998
Zysk na akcję (zł) 0,049 0,055 0,094 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,492 4,539 4,621 4,632
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej