pb.pl
37,1000 zł
1,37% 0,5000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Informacje o spółce - RAINBOW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Sprzedaż realizowana jest głównie przez rozbudowaną sieć agencyjną oraz własne biura obsługi klienta. Coraz większą rolę w sprzedaży Rainbow Tours odgrywa również internet oraz sprzedaż przez niezależne call center.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piotrkowska 270
Kod: 90-361
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 6803820
Fax: +48 42 6803889
Internet: www.r.pl
Email: sekretariat@r.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Rainbow Tours SA
Prezes: Baszczyński Grzegorz
Sektor: biura podróży
EKD: Działalność organizatorów turystyki
Liczba akcji: 14 552 000
Zatrudnienie:
  • 642 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7251868136
KRS: 0000178650
EKD: 63,30
Ticker GPW: RBW
ISIN: PLRNBWT00031

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 539 879 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 552 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 574 003
Liczba głosów na WZA: 20 332 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,92%
Kapitał akcyjny: 1 455 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 653 503
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 (12,91%) 3 448 346 (16,24%) 2013-03-19 -
Flyoo sp. z o.o. 1 855 000 (12,75%) 3 710 000 (17,47%) 2016-05-16 -
Elephant Capital sp. z o.o. 1 670 500 (11,48%) 3 015 000 (14,20%) 2018-12-20 -
TCZ Holding sp. z o.o. 1 610 000 (11,06%) 2 920 000 (13,75%) 2019-12-12 -
NN OFE portfel 1 560 157 (10,72%) 1 560 157 (7,34%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 52 000
0,00
0,10 0,00 12 052 000
1 205 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-02
seria A - akcje założycielskie 2003-09-17 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-04
seria B - prawo poboru 2005-01-06 2 000
0,00
100,00 0,00 7 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2005-01-20
2007-11-22
seria C - prawo poboru 2006-10-16 3 000
0,00
100,00 0,00 10 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2007-01-29
2007-11-22
split 1:1000 2007-03-02 0
0,00
0,10 0,00 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2007-05-14 2 000 000
18 000 000,00
0,10 9,00 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-29
2007-11-12
2007-11-22
seria D - oferta menedżerska zmieniona uchwałą z 2008-06-06 2007-05-14 200 000
20 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-08-12 2 500 000
16 750 000,00
0,10 6,70 14 552 000
1 455 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-17
2011-01-14
2011-03-22
zmiana oznaczenia akcji serii C: seria C2-C4 2016-06-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-12
połączenie z Rainbow Tours - Biuro Podróży sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-03-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-04
połączenie z Bee&Free sp. z o.o. i Rainbow Incentive&Incoming sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Baszczyński Grzegorz Prezes Zarządu 2003-09-17 -
Czapla, Tomasz Piotr Wiceprezes Zarządu 2003-09-17 -
Talarek, Remigiusz Cezary Wiceprezes Zarządu 2003-09-17 -
Burwicz Piotr Członek Zarządu 2017-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Walczak Paweł Przewodniczący RN 2011-03-29 -
Niewiadomski, Paweł Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2007-05-14 -
Kubica Grzegorz Członek RN 2010-06-29 CTE - Członek RN
CARLSON - Członek RN
MDIENERG - Członek RN
Stępień-Andrzejewska Joanna Członek RN 2011-03-29 -
Pietras Paweł Członek RN 2011-10-27 -