pb.pl
37,1000 zł
1,37% 0,5000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Wyniki finansowe - RAINBOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 234 780 246 019 416 059 816 342
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 524 4 885 3 613 54 163
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 590 3 831 2 117 53 057
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -6 535 2 796 1 659 44 100
Amortyzacja (tys. zł) -8 005 4 005 3 773 5 059
EBITDA (tys. zł) -14 529 8 890 7 386 59 222
Aktywa (tys. zł) 368 477 470 546 568 566 514 369
Kapitał własny (tys. zł)* 105 785 109 438 108 289 152 916
Liczba akcji (tys. szt.) 14 552,000 14 552,000 14 552,000 14 552,000
Zysk na akcję (zł) -0,449 0,192 0,114 3,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,269 7,520 7,442 10,508
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej