pb.pl
0,5500 zł
-0,90% -0,0050 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Informacje o spółce - SANWIL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent materiałów powlekanych. Tkaniny są wykorzystywane m.in. w przemyśle meblowym, obuwniczym, odzieżowym, czy motoryzacyjnym. Produkty spółki trafiają na rynki krajowe oraz zagraniczne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cisowa 11
Kod: 20-703
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 4446480
Fax: +48 81 4446462
Internet: www.holding.sanwil.com
Email: sanwilholding@sanwil.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sanwil Holding SA
Prezes: Buchajski Adam
Sektor: odzież i obuwie
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 16 703 790
Zatrudnienie:
  • 4 (2018r.) - spółka
  • 135 (2018r.) - grupa
Audytor: Poland Audit Services sp. z o.o.
NIP: 7950200697
KRS: 0000119088
EKD: 70,10
Ticker GPW: SNW
ISIN: PLSANWL00012

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 187 084,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 16 703 790 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 366 653
Liczba głosów na WZA: 16 703 790 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,05%
Kapitał akcyjny: 10 022 274,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 366 653
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 10 666 653 (63,86%) 10 666 653 (66,65%) 2019-12-20 TRI, TSG, IPE, BML, RDL, BDZ, MBR, VIN, CNG, K2I, WIK,
Sanwil SA 700 000 (4,19%) 700 000 (4,19%) 2019-12-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 639 630
10,00 639 630
6 396 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1992-07-24
1998-02-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 8 350 915
0,00
0,60 0,00 16 703 790
10 022 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-09
2019-08-05
split 1:30 0
0,00
0,00 0,00 100 234 500
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-23
2005-01-17
obniżenie kapitału 0
0,00
1,50 0,00 3 341 150
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-23
obniżenie kapitału brak danych o dacie rejestracji 1995-09-28
4,05 639 630
2 590 501,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 1997-06-19 143 000
4 218 500,00
1,51 29,50 3 341 150
5 045 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-12-09
1998-02-12
split 1:5 1997-06-19
1,51 3 198 150
4 829 206,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-23
renominacja 1997-06-19
7,55 639 630
4 829 206,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-23
seria C - subskrypcja publiczna kapitał docelowy 2005-01-10 75 124 614
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy na Sanwil SA 2005-10-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-14
seria C - prawo poboru 1:9 2007-07-30 902 110 500
54 126 630,00
0,05 0,06 1 002 345 000
50 117 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-08
2008-05-30
revers split 2009-09-02 0
0,00
1,00 0,00 50 117 250
50 117 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-29
2009-10-13
2010-05-04
obniżenie wartości nominalnej 2013-06-12 0
0,00
0,10 0,00 50 117 250
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-25
2013-11-25
scalenie akcji 6:1 2014-09-30 0
0,00
0,60 0,00 8 352 875
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-15
renumeracja akcji: seria D 2014-09-30 0
0,00
0,60 0,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-15
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2016-05-19 5 010 549
3 006 329,40
0,60 0,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-03-25 Split 6:1
2010-05-13 Split 20:1
2007-09-07 Prawo poboru 1:9
2005-01-14 Split 1:30

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Buchajski Adam Prezes Zarządu 2016-07-01 WIKANA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Misiak Krzysztof Przewodniczący RN 2003-05-29 WIKANA - Przewodniczący RN
Zawiślak Piotr Członek RN 2008-06-13 -
Litwin Krzysztof Członek RN 2016-10-12 -
Makarczyk-Rodkiewicz, Michał Członek RN 2017-10-19 -
Lenart Barbara Członek RN 2018-03-01 -