pb.pl
0,5700 zł
3,64% 0,0200 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe - SANWIL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 549 7 565 6 963 6 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -183 -600 -267 -367
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 129 -272 -405 -859
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 109 -346 -458 -856
Amortyzacja (tys. zł) 201 200 205 209
EBITDA (tys. zł) 18 -400 -62 -158
Aktywa (tys. zł) 53 068 54 027 53 566 51 885
Kapitał własny (tys. zł)* 44 334 44 003 43 544 42 688
Liczba akcji (tys. szt.) 16 703,790 16 703,790 16 703,790 16 703,790
Zysk na akcję (zł) 0,007 -0,021 -0,027 -0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,654 2,634 2,607 2,556
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej