pb.pl
21,6000 zł
1,41% 0,3000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Informacje o spółce - SKARBIEC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowogrodzka 47a
Kod: 00-695
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5213170
Fax: +48 22 5213100
Internet: www.skarbiecholding.pl
Email: kontakt@skarbiecholding.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Skarbiec Holding SA
Prezes: Milewska, Anna Stanisława
Sektor: zarządzanie aktywami
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 6 821 677
Zatrudnienie:
  • 42 (2014r.) - spółka
  • 92 (2014r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7010131150
KRS: 0000503222
EKD: 64,20
Ticker GPW: SKH
ISIN: PLSKRBH00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 147 348 223,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 6 821 677 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 661 904
Liczba głosów na WZA: 6 821 677 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,33%
Kapitał akcyjny: 5 455 741,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 661 904
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,67%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aoram sp. z o.o. zależna od Vendo FIZAN (Forum TFI) 2 251 152 (33,00%) 2 251 152 (33,00%) 2018-12-07 -
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 108 079 (16,24%) 1 108 079 (16,25%) 2018-11-28 FAM, ETX, RDL, LKS, VOT, CZT, CCS, NEM, MRG, PSW, SUL,
MetLife OFE portfel 499 663 (7,32%) 499 663 (7,32%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, BFT, CMR, CMP, MLG, NWG, OTS, NVA, SWG, WXF, WWL, PUE, ZUE, KTY, EMT, RON,
Value FIZ Subfundusz 1 NWZ 421 137 (6,17%) 421 137 (6,18%) 2018-12-10 KRC, SNT, RMK, 4FM, HRS, SGN,
PKO BP Bankowy OFE portfel 378 034 (5,54%) 378 034 (5,54%) 2018-12-31 SWG, ATM, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, LEN, LBT, NVA, RWL, SEK, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, ERB, UNI, ODL, FRO, ABE,
Skarbiec Holding SA 3 839 (0,06%) 3 839 (0,06%) 2016-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2014-02-11 6 456 250
209 828 125,00
0,80 32,50 6 456 250
5 165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-27
2014-03-25
2014-11-18
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-24 365 427
0,00
0,80 0,00 6 821 677
5 455 741,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-25
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A-E 2016-12-22 426 355
0,00
0,80 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii DA-DC 2016-12-22 102 000
81 600,00
0,80 0,80 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-11-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,45 zł
2018-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,45 zł
2017-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,62 zł
2017-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,62 zł
2016-11-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,08 zł
2016-11-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,08 zł
2015-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,12 zł
2015-10-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,12 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Milewska, Anna Stanisława Prezes Zarządu 2019-03-13 -
Wędrychowski Marek Członek Zarządu 2020-01-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kluza Stanisław Przewodniczący RN 2018-12-10 -
Rajca Bogusław Wiceprzewodniczący RN 2018-12-10 -
Kseń Jacek Członek RN 2018-10-10 WSIP - Przewodniczący RN
NWAI - Wiceprzewodniczący RN
CAPPARK - Członek RN
ORBIS - Członek RN
Eggink Raimondo Członek RN 2018-12-10 SUWARY - Wiceprzewodniczący RN
KOGENER - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
Kornowicz Alicja Członek RN 2019-03-13 -
Biedermann Chris Członek RN 2019-04-09 POLMOS_B - Członek Zarządu