pb.pl
17,8500 zł
-0,83% -0,1500 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Wyniki finansowe - SKARBIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 068 21 061 39 791 28 971
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 552 3 269 17 216 13 365
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 684 3 383 17 271 13 460
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 776 2 715 13 880 10 799
Amortyzacja (tys. zł) 142 127 244 127
EBITDA (tys. zł) 4 694 3 396 17 460 13 492
Aktywa (tys. zł) 120 442 93 590 122 367 131 808
Kapitał własny (tys. zł)* 106 187 78 562 92 442 103 242
Liczba akcji (tys. szt.) 6 819,677 6 819,677 6 819,677 6 819,677
Zysk na akcję (zł) 0,554 0,398 2,035 1,584
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,571 11,520 13,555 15,139
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej