pb.pl
21,6000 zł
1,41% 0,3000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Wyniki finansowe - SKARBIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 061 39 791 28 971 19 259
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 269 17 216 13 365 4 362
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 383 17 271 13 460 4 338
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 715 13 880 10 799 3 411
Amortyzacja (tys. zł) 127 244 127 546
EBITDA (tys. zł) 3 396 17 460 13 492 4 908
Aktywa (tys. zł) 93 590 122 367 131 808 136 802
Kapitał własny (tys. zł)* 78 562 92 442 103 242 106 653
Liczba akcji (tys. szt.) 6 819,677 6 819,677 6 819,677 6 819,677
Zysk na akcję (zł) 0,398 2,035 1,584 0,500
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,520 13,555 15,139 15,639
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej