pb.pl
0,3780 zł
0,00% 0,0000 zł
Suntech SA (SUN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - SUNTECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka rozwija i wdraża najwyższej klasy systemy informatyczne dla firm z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, energetycznego oraz e-commerce.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Puławska 107
Kod: 02-595
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5079200
Fax: +48 22 5079201
Internet: www.suntech.pl
Email: info@suntech.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Suntech SA
Prezes: Saczuk Piotr
Sektor: systemy informatyczne
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 15 940 000
Zatrudnienie:
  • 43 (2016r.) - spółka
  • 44 (2017r.) - grupa
Audytor: Nowy Audyt Zofia Kucharczyk-Dzioba
NIP: 1130116894
KRS: 0000303450
EKD: 62,01
Ticker GPW: SUN
ISIN: PLSNTCH00012

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 025 320 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 15 940 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 389 001
Liczba głosów na WZA: 20 940 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,43%
Kapitał akcyjny: 1 594 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 389 001
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Saczuk Piotr 3 383 016 (21,22%) 4 633 016 (22,12%) 2013-12-23 -
Tomaszewski Artur 2 857 482 (17,92%) 4 107 482 (19,61%) 2010-10-14 -
Saczuk Andrzej 2 726 103 (17,10%) 3 976 103 (18,98%) 2012-06-30 -
Franczak Wojciech 2 422 400 (15,19%) 3 672 400 (17,53%) 2013-10-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-14
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2008-04-14
seria C - ofera menedżerska 2008-04-17 333 000
0,00
0,10 0,00 10 333 000
1 033 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23

seria D - subskrypcja prywatna 2008-05-15 578 220
0,00
0,10 0,00 10 911 220
1 091 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2008-08-27
seria E - subskrypcja prywatna 2009-10-05 4 000 000
2 200 000,00
0,10 0,55 14 911 220
1 491 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-15
seria F - subskrypcja prywatna 2010-04-20 288 780
0,00
0,10 0,00 15 200 000
1 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-29
seria G - subskrypcja prywatna 2010-06-29 740 000
473 600,00
0,10 0,64 15 940 000
1 594 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-12
2010-08-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Saczuk Piotr Prezes Zarządu 2008-10-02 -
Franczak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2008-10-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karpiński Zbigniew Przewodniczący RN 2012-06-20 -
Sielski Waldemar Wiceprzewodniczący RN 2012-06-20 -
Adamiuk Dariusz Członek RN 2013-02-28 -
Madej Juliusz Członek RN 2013-02-28 -
Kubaczyński Mariusz Członek RN 2013-04-09 -
Janaszek-Seydlitz, Piotr Członek RN 2012-06-20 ENELMED - Członek Zarządu