pb.pl
0,5000 zł
8,70% 0,0400 zł
Suntech SA (SUN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SUNTECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 509 3 833 3 231 3 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 269 360 82 99
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 286 317 85 120
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 273 317 85 120
Amortyzacja (tys. zł) 51 34 27 31
EBITDA (tys. zł) 320 394 109 130
Aktywa (tys. zł) 9 118 9 817 6 453 6 893
Kapitał własny (tys. zł)* 1 897 2 214 2 299 2 421
Liczba akcji (tys. szt.) 15 940,000 15 940,000 15 940,000 15 940,000
Zysk na akcję (zł) 0,017 0,020 0,005 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,119 0,139 0,144 0,152
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej