pb.pl
66,8500 zł
0,60% 0,4000 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ASSECOPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych branż gospodarki. Oferta jest skierowana do sektora finansowego, instytucji publicznych oraz przemysłu, handlu i usług. Grupa posiada bogate portfolio własnych produktów, unikatowe doświadczenie w realizacji najbardziej złożonych projektów informatycznych oraz szeroką bazę klientów, wśród których znaleźć można największe instytucje finansowe, czołowe przedsiębiorstwa, a także jednostki administracji publicznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Olchowa 14
Kod: 35-322
Miejscowość: Rzeszów
Kraj: Polska
Telefon: +48 17 8885555
Fax: +48 17 8885550
Internet: www.asseco.pl
Email: info@asseco.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
843 840 21,91%
PROKOM 4 447 826 32,01%
ABG 31 214 568 32,99%
IVMX 12 476 705 100,00%
INTELIWIS 500 000 7,29%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Asseco Poland SA
Prezes: Góral Adam
Sektor: systemy informatyczne
EKD: doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Liczba akcji: 83 000 303
Zatrudnienie:
  • 2 374 (2018r.) - spółka
  • 24 302 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5220003782
KRS: 0000033391
EKD: 72,20
Ticker GPW: ACP
ISIN: PLSOFTB00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 548 570 255,55 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 83 000 303 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 657 887
Liczba głosów na WZA: 83 000 303 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,97%
Kapitał akcyjny: 83 000 303,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 657 523
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Reddev Investment Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Cyfrowym Polsatem SA 19 047 737 (22,95%) 19 047 373 (22,95%) 2019-12-30 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 301 733 (10,00%) 8 301 733 (10,00%) 2019-12-27 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, DVL, ABE, APT, PHN,
Góral Adam 8 083 000 (9,73%) 8 083 000 (9,73%) 2010-11-12 -
NN OFE portfel 5 225 417 (6,29%) 5 225 417 (6,29%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, ECH, PLY, RON, ABE, MON, BKM, EAT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria V3 - oferta menedżerska 2 320 360
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja 4908 obligacji serii B na 49 080 akcji
1,00 17 294 162
17 294 162,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-08-16

2001-10-26
konwersja 52 415 obligacji serii C na 104 830 akcji
1,00 17 398 992
17 398 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-08-16
2001-10-26
2001-10-26
konwersja 520 obligacji serii B na 5200 akcji serii O
1,00 17 404 192
17 404 192,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-29
2002-01-25
konwersja 208 obligacji serii B na 2080 akcji serii O
1,00 17 406 272
17 406 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-18
2002-05-06
poprawa pomyłki sądowej
1,00 17 413 992
17 413 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-03-04
konwersja 3200 obligacji serii E na 3.200.000 akcji serii S 0
1,00 20 613 992
20 613 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji na akcje serii O 336 520
0,00
1,00 0,00 20 950 512
20 950 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-06
2003-12-12
konwersja obligacji serii D wyemitowane na podstawie uchwały WZA z 9.08.2000 30 276
0,00
1,00 0,00 46 445 804
46 445 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-19
2007-06-11
seria V1 - akcjonariusze Asseco Poland SA 5,2311 akcji Softbank za 1 akcję Asseco Polan 15 725 524
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V2 - Prokom Software aport:: 100% akcji PVT as, aktywa informatyczne 3 186 462
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału -5 433 174
0,00
0,00 0,00 77 565 530
77 565 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-22
2011-01-14
seria R - oferta menadżerska obligacje serii D 2000-08-09 32 000
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25

seria S - za obligacje zamienne 2002-08-07 3 200 000
20 640 000,00
1,00 6,45 20 613 992
20 613 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-02
2003-01-14
seria T - prawo poboru 15:1 2005-05-17 1 396 701
33 520 824,00
1,00 24,00 22 347 213
22 347 213,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
2005-09-21
seria U1 - aport: Koma SA 2005-05-17 1 459 646
40 578 158,80
1,00 27,80 23 806 859
23 806 859,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
2005-10-12
seria U2 - aport: Incenti SA 2005-05-17 1 367 854
38 026 341,20
1,00 27,80 25 174 713
25 174 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-07
seria A - 21 emisji Softbanku od 1993 roku 2006-11-14 25 174 713
0,00
1,00 0,00 25 174 713
25 174 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
2005-10-12
seria D - za warranty subskrypcyjne posiadacze warantów emitowanych przez Asseco Poland SA 2006-11-14 295 000
8 705 450,00
1,00 29,51 46 415 528
46 415 528,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-04-26
seria B - Prokom Software SA aport: 100% akcji PVT a.s., zorganizowana część przedsiębiorstwa Prokom DAB 2006-11-14 3 210 000
121 017 000,00
1,00 37,70 28 384 713
28 384 713,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
2006-01-17
zmiana firmy z Softbank SA na Asseco Poland SA 2006-11-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
seria C - zamienna: akcjonariusze Asseco Poland SA 5,9 akcji Softbank SA za 1 akcję Asseco Poland SA 2006-11-14 17 735 815
0,00
1,00 0,00 46 120 528
46 120 528,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
2006-01-17
seria E - subskrypcja prywatna 2007-11-15 4 644 580
325 120 600,00
1,00 70,00 51 090 384
51 090 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-19
2007-12-21
seria F - połączenie z Prokom Software SA 1,82 akcji połaczeniowej za 1 akcję Prokom Software SA 2008-02-20 19 846 081
0,00
1,00 0,00 70 936 465
70 936 465,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-02

2008-04-11
seria G - Nihonswi AG, Krzysztof Wilski za warranty subskrypcyjne 2008-02-20 356 515
29 829 610,05
1,00 83,67 71 292 980
71 292 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-18
2008-04-28
seria H - akcjonariusze ABG SA 2008-08-14 6 272 550
0,00
1,00 0,00 77 565 530
77 565 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-24
2008-10-16
połączenie z SI Kapitał SA bez podwyższania kapitału 2009-01-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-02
połączenie z ABG SA bez podwyższania kapitału 2009-11-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-04
seria I - prawo poboru 20:1 zmieniona uchwałą zarządu z dnia 09.03.2010 2010-01-06 3 878 277
209 426 958,00
1,00 54,00 81 433 807
81 433 807,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
2010-06-21
obniżenie kapitału 2010-05-21 -3 878 277
0,00
1,00 0,00 77 565 530
77 565 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria J - prawo poboru 14,28:1 2010-09-20 5 433 174
271 658 700,00
1,00 50,00 82 998 704
82 998 704,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-10

2011-01-14
połączenie z Alatus sp. z o.o. oraz Asseco Systems SA bez podwyższania kapitału 2010-11-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-03
seria K - połączenie z Asseco Central Europe a.s. parytet wymiany 1:2,1 2012-04-25 5 434 773
0,00
1,00 0,00 83 000 303
83 000 303,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-13
2012-12-28
połączenie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Postinfo sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
połączenie z Infovide-Matrix SA bez podwyższania kapitału 2016-04-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2019-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2018-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2017-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2016-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,01 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2015-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2014-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2014-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2013-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,41 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,41 zł
2012-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,19 zł
2012-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,19 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-10-18 Prawo poboru 38782765:2716587
2010-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,47 zł
2010-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,47 zł
2010-02-04 Prawo poboru 20:1
2009-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,03 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,03 zł
2008-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2006-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2006-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2005-06-13 Prawo poboru 15:1
2003-01-14 Asymilacja akcji seria S (obligacje zamienne)
2002-05-06 Asymilacja
2002-01-25 Asymilacja
2001-10-26 Asymilacja
2001-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-03-09 Asymilacja
2000-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-07-06 Split 1:2
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Góral Adam Prezes Zarządu 2006-11-08 - Prezes Zarządu
PROKOM - Prezes Zarządu
ASSECOSL - Przewodniczący RN
ABG - Przewodniczący RN
ASSECOBS - Wiceprzewodniczący RN
ASSECOSE - Wiceprzewodniczący RN
Panek Marek Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 - Członek Zarządu
ASSECOSL - Członek RN
Pomianek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 - Wiceprezes Zarządu
ASSECOBS - Członek RN
Piwowar Paweł Wiceprezes Zarządu 2009-10-01 INFOVIDE - Prezes Zarządu
ABG - Wiceprezes Zarządu
PGSSOFT - Przewodniczący RN
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2012-06-01 INFOVIDE - Członek Zarządu
Dopierała Andrzej Wiceprezes Zarządu 2017-10-01 -
Żukowicz Gabriela Wiceprezes Zarządu 2017-10-01 -
Wiza Artur Wiceprezes Zarządu 2018-03-01 -
Szmytkowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2019-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duch Jacek Przewodniczący RN 2007-08-08 PROKOM - Przewodniczący RN
R22 - Przewodniczący RN
ASSECOSE - Członek RN
Noga Adam Wiceprzewodniczący RN 2008-03-12 - Wiceprzewodniczący RN
PROKOM - Członek RN
KREDYTB - Członek RN
Brzeski Dariusz Członek RN 2009-02-01 ABG - Prezes Zarządu
Kucharski Artur Członek RN 2010-08-31 GTC - Członek RN
ASSECOSE - Członek RN
ALIOR - Członek RN
Augustyniak Piotr Członek RN 2012-11-06 CIECH - Członek RN
CORMAY - Członek RN
Albrycht Izabela Członek RN 2016-04-29 -