pb.pl
46,78 zł
1,08% 0,50 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 241 500 2 427 000 2 149 000 2 310 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 117 200 158 400 167 300 203 800
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 406 900 125 700 159 800 196 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 288 600 64 700 68 900 88 400
Amortyzacja (tys. zł) 55 500 122 200 117 200 112 500
EBITDA (tys. zł) 172 700 280 600 284 500 316 300
Aktywa (tys. zł) 7 319 300 15 405 900 15 198 900 12 032 000
Kapitał własny (tys. zł)* 5 617 000 5 601 900 5 637 200 5 574 700
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 3,477 0,780 0,830 1,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 67,674 67,493 67,918 67,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej