pb.pl
55,00 zł
2,71% 1,45 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 427 000 2 149 000 2 310 900 2 218 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 158 400 167 300 203 800 187 600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 166 200 159 800 196 600 178 300
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 68 000 68 900 88 400 78 000
Amortyzacja (tys. zł) 122 200 117 200 112 500 113 700
EBITDA (tys. zł) 280 600 284 500 316 300 301 300
Aktywa (tys. zł) 15 405 900 15 198 900 12 032 000 12 157 300
Kapitał własny (tys. zł)* 5 601 900 5 637 200 5 574 700 5 604 600
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 0,819 0,830 1,065 0,940
Wartość księgowa na akcję (zł) 67,493 67,918 67,165 67,525
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej