pb.pl
71,8000 zł
0,70% 0,5000 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 919 500 2 850 000 2 937 800 3 483 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 250 100 303 400 299 400 362 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 228 200 273 500 263 100 318 900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 81 700 95 100 90 900 134 200
Amortyzacja (tys. zł) 170 000 173 100 177 500 186 100
EBITDA (tys. zł) 420 100 476 500 476 900 548 600
Aktywa (tys. zł) 15 614 000 15 144 400 15 274 200 16 704 500
Kapitał własny (tys. zł)* 5 956 900 5 765 200 5 844 500 6 044 400
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 0,984 1,146 1,095 1,617
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,770 69,460 70,415 72,824
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej