pb.pl
8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Sonel SA (SON)

Informacje o spółce - SONEL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Mierniki wykorzystywane są do pomiaru rezystancji i impedancji pętki zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, prądów i napięć, temperatury oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stanisława Wokulskiego 11
Kod: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj: Polska
Telefon: +48 74 8583800
Fax: +48 74 8583809
Internet: www.sonel.pl
Email: sonel@sonel.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sonel SA
Prezes: Wieczorkowski Krzysztof
Sektor: urządzenia elektryczne
EKD: produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Liczba akcji: 14 000 000
Zatrudnienie:
  • 287 (2018r.) - spółka
  • 301 (2018r.) - grupa
Audytor: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt sp. z o.o.
NIP: 8840033448
KRS: 0000090121
EKD: 26,51
Ticker GPW: SON
ISIN: PLSONEL00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 112 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 14 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 643 173
Liczba głosów na WZA: 14 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,79%
Kapitał akcyjny: 1 400 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 643 173
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wieczorkowski Krzysztof ZWZ 3 130 000 (22,36%) 3 130 000 (22,36%) 2017-06-01 TIM, ELT,
Folta Krzysztof ZWZ 2 950 000 (21,07%) 2 950 000 (21,07%) 2017-06-01 ELT, TIM,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 399 601 (9,99%) 1 399 601 (9,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, CCC, APT, PHN, CIE, DVL, KRU, ACP, MIL, WPL, PEO, ABE, ING, KTY,
Nowakowski Mirosław 1 150 389 (8,00%) 1 150 389 (8,00%) 2014-06-02 ELT,
Walulik Jan 1 016 783 (7,26%) 1 016 783 (7,26%) 2012-01-09 -
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 (7,11%) 996 400 (7,11%) 2008-05-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 000
0,00
0,10 0,00 13 700 000
1 370 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-08
2009-02-24
2010-06-09
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 000
0,00
0,10 0,00 13 850 000
1 385 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-08
2010-01-06
2010-06-09
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 000
0,00
0,10 0,00 14 000 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-26
2011-12-08
2012-05-07
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-05-27 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-06
1998-07-01
seria B 2006-09-02 440 000
0,00
1,00 0,00 940 000
940 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-06

seria C - ofera menedżerska 2006-09-02 60 000
0,00
1,00 0,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-26

2012-05-07
split 1:10 2007-06-11 0
0,00
0,10 0,00 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2007-06-11 450 000
45 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2007-09-01 3 550 000
26 838 000,00
0,10 7,56 13 550 000
1 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-06
2008-07-22
2008-08-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2016-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2013-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2011-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wieczorkowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-04-19 TIM - Przewodniczący RN
Walulik Jan Wiceprezes Zarządu 2016-04-19 ELEKTROT - Przewodniczący RN
Hodij Tomasz Członek Zarządu 2019-05-14 -
Wiśniewski Tomasz Członek Zarządu 2019-05-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Diakun Andrzej Przewodniczący RN 2007-05-10 ELEKTROT - Prezes Zarządu
Zając Stanisław Członek RN 2010-06-15 -
Kasperek Andrzej Członek RN 2012-06-29 TIM - Członek RN
FERRUM - Członek RN
Siniarski Jan Członek RN 2015-05-15 -
Posadzy, Maciej Roman Członek RN 2016-04-19 ROTOPINO - Członek RN
Nowakowski Mirosław Członek RN 2016-04-19 ELEKTROT - Członek RN