pb.pl

Informacje o spółce - STAPORKOW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: energetyki cieplnej i zawodowej, cukrowni, cementowni, hut i odlewni oraz budownictwa. Wykonuje i dostarcza konstrukcje stalowe. Jest pionierem w dostawach urządzeń do linii podawania, rozdrabniania i spalania słomy jak również technologii do współspalania biomasy z miałem węglowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Górnicza 3
Kod: 26-220
Miejscowość: Stąporków
Kraj: Polska
Telefon: +48 41 3741016
Fax: +48 41 3741712
Internet: www.zuk.com.pl
Email: zuk@zuk.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA
Prezes: Weremiej Jacek
Sektor: wyroby metalowe
EKD: produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Liczba akcji: 6 503 790
Zatrudnienie:
  • 243 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 6580001142
KRS: 0000081300
EKD: 28,21
Ticker GPW: ZUK
ISIN: PLSTPRK00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 259 813,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 503 790 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 818 089
Liczba głosów na WZA: 6 503 790 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,08%
Kapitał akcyjny: 2 211 288,94 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 818 089
Cena nominalna akcji: 0,34 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,92%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ALTUS TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 000 000 (30,75%) 2 000 000 (30,75%) 2017-08-24 KVT, ELZ, ACG,
Pargieła, Stanisław Juliusz 814 874 (12,53%) 814 874 (12,53%) 2015-12-31 BTX,
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 (10,60%) 689 423 (10,60%) 2017-08-30 -
Pasturczak, Lech Jan 676 896 (10,41%) 676 896 (10,41%) 2015-12-31 -
Mączyński Artur 636 896 (9,79%) 636 896 (9,79%) 2017-08-30 BTX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 435 500
0,00
3,25 0,00 435 500
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05

seria B - subskrypcja publiczna 400 000
12 000 000,00
0,34 30,00 4 503 790
1 531 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05
2007-08-31
2007-09-17
umorzenie akcji bez obniżenia kapitału 2000-04-11 -14 564
0,00
3,25 0,00 420 936
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2006-03-13 0
0,00
3,36 0,00 420 936
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2006-04-19 -10 557
0,00
3,36 0,00 410 379
1 378 873,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-27
renominacja akcji 2007-02-20 0
0,00
3,40 0,00 410 379
1 395 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
split 1:10 2007-02-20 0
0,00
0,34 0,00 4 103 790
1 395 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-08-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-03-28 2 000 000
6 000 000,00
0,34 3,00 6 503 790
2 211 288,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2012-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2012-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2008-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Weremiej Jacek Prezes Zarządu 2017-07-05 -
Kosiński Wojciech Wiceprezes Zarządu 2019-09-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pasturczak, Lech Jan Przewodniczący RN 2007-02-20 BETOMAX - Przewodniczący RN
Pargieła, Stanisław Juliusz Wiceprzewodniczący RN 2014-06-30 BETOMAX - Wiceprzewodniczący RN
Pargieła, Andrzej Piotr Sekretarz RN 2007-02-20 BETOMAX - Sekretarz RN
Mączyński Artur Członek RN 2007-02-20 BETOMAX - Wiceprzewodniczący RN
Mania Rafał Członek RN 2017-03-28 ALTUSTFI - Członek RN
Jesionowski, Witold Jerzy Członek RN 2017-10-19 BOMI - Prezes Zarządu
APLINTER - Członek RN
KRVITAMI - Członek RN