pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 378 12 609 11 535 14 929
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 568 633 852
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -164 378 328 532
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 273 378 350 532
Amortyzacja (tys. zł) 745 734 675 607
EBITDA (tys. zł) 750 1 302 1 308 1 459
Aktywa (tys. zł) 54 295 56 944 54 945 58 708
Kapitał własny (tys. zł)* 17 183 17 561 17 911 18 443
Liczba akcji (tys. szt.) 6 503,791 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) 0,042 0,058 0,054 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,642 2,700 2,754 2,836
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej