pb.pl

Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 678 15 065 12 378 12 609
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -110 1 471 5 568
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -113 1 089 -164 378
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -33 1 089 273 378
Amortyzacja (tys. zł) 782 767 745 734
EBITDA (tys. zł) 672 2 238 750 1 302
Aktywa (tys. zł) 53 519 57 418 54 295 56 944
Kapitał własny (tys. zł)* 15 821 16 910 17 183 17 561
Liczba akcji (tys. szt.) 6 503,791 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) -0,005 0,167 0,042 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,433 2,600 2,642 2,700
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej