pb.pl
17,8000 zł
-2,20% -0,4000 zł
T-Bull SA (TBL)

Informacje o spółce - TBULL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne. Publikacja produktów odbywa się pod własną marką ThunderBull i za pośrednictwem globalnych platform dla urządzeń mobilnych: iOS (Apple), Android (Google), Windows Phone (Microsoft) i BlackBerry (BlackBerry).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
Kod: 53-445
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 795630974
Fax:
Internet: www.t-bull.com
Email: contact@t-bull.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
THEDUST 297 144 20,08%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: T-Bull SA
Prezes: Zwoliński Grzegorz
Sektor: gry
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 1 161 989
Zatrudnienie:
  • 44 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992714800
KRS: 0000382478
EKD: 62,01
Ticker GPW: TBL
ISIN: PLTBULL00024

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 683 404,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 161 989 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 000
Liczba głosów na WZA: 1 725 989 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,28%
Kapitał akcyjny: 116 198,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 308 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,72%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zwoliński Grzegorz 218 000 (18,76%) 436 000 (25,26%) 2016-10-10 -
Fijałkowski Damian 218 000 (18,76%) 436 000 (25,26%) 2016-10-10 -
Łapczyński Radosław 218 000 (18,76%) 436 000 (25,26%) 2016-12-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A1 168 000
0,00
0,10 0,00 168 000
16 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A2 168 000
0,00
0,10 0,00 336 000
33 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A3 168 000
0,00
0,10 0,00 504 000
50 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-03-26 504 000
0,00
0,10 0,00 1 008 000
100 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-12
2018-08-29
seria C3 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000
5 000,00
0,10 0,10 1 102 000
110 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
seria C2 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000
5 000,00
0,10 0,10 1 052 000
105 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
seria C1 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000
5 000,00
0,10 0,10 1 002 000
100 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2016-02-23 -56 000
0,00
0,10 0,00 952 000
95 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-28
seria D - subskrypcja prywatna 2016-12-14 22 100
0,00
0,10 0,00 1 124 100
112 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-10
2018-08-29
konwersja części akcji imiennych serii C1-C3 na 90.000 akcji serii E 2017-03-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-10
2018-08-29
seria F - subskrypcja otwarta odstąpienie od emisji 2017-03-21 100 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja otwarta 2017-12-14 37 889
1 894 450,00
0,10 50,00 1 161 989
116 198,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zwoliński Grzegorz Prezes Zarządu 2015-09-29 -
Fijałkowski Damian Członek Zarządu 2015-09-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łapczyński Radosław Przewodniczący RN 2015-11-20 THEDUST - Członek RN
Niklewicz Paweł Wiceprzewodniczący RN 2016-10-10 -
Greczner Bartosz Członek RN 2016-10-10 -
Kłysz Krzysztof Członek RN 2017-03-21 THEDUST - Wiceprzewodniczący RN