16,3200 zł
-4,00% -0,6800 zł
T-Bull SA (TBL)

Wyniki finansowe - TBULL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 742 1 556 1 518 1 799
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -486 -397 -721 69
Zysk (strata) brutto (tys.) -301 -420 -695 12
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 280 -542 -695 12
Amortyzacja (tys.) 1 140 1 172 1 160 1 144
EBITDA (tys.) 654 775 439 1 213
Aktywa (tys.) 24 356 22 926 22 625 21 578
Kapitał własny (tys.)* 18 016 17 300 16 606 16 630
Liczba akcji (tys. szt.) 1 161,989 1 161,989 1 161,989 1 161,989
Zysk na akcję (zł) 1,102 -0,467 -0,598 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,505 14,888 14,291 14,312
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej