pb.pl
23,9000 zł
8,14% 1,8000 zł
T-Bull SA (TBL)

Wyniki finansowe - TBULL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 332 1 822 1 800 1 636
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 928 1 074 -3 200 -99
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 906 1 056 -3 276 -131
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 725 847 -1 959 822
Amortyzacja (tys. zł) 885 1 086 1 082 1 191
EBITDA (tys. zł) 1 813 2 160 -2 118 1 092
Aktywa (tys. zł) 17 629 18 820 20 341 20 048
Kapitał własny (tys. zł)* 14 571 15 418 14 546 15 368
Liczba akcji (tys. szt.) 1 124,100 1 161,989 1 161,989 1 161,989
Zysk na akcję (zł) 0,645 0,729 -1,686 0,707
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,962 13,269 12,518 13,225
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej