pb.pl
30,0000 zł
-1,32% -0,4000 zł
T-Bull SA (TBL)

Wyniki finansowe - TBULL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 877 1 644 2 090 1 742
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 970 -80 457 -486
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 736 -55 1 410 -301
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 303 -46 1 134 1 280
Amortyzacja (tys. zł) 1 150 1 730 1 061 1 140
EBITDA (tys. zł) 2 120 1 650 1 518 654
Aktywa (tys. zł) 22 122 22 890 23 765 24 356
Kapitał własny (tys. zł)* 16 650 16 604 17 738 18 016
Liczba akcji (tys. szt.) 1 161,989 1 161,989 1 161,989 1 161,989
Zysk na akcję (zł) 1,982 -0,040 0,976 1,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,329 14,289 15,265 15,505
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej