pb.pl
7,4000 zł
0,82% 0,0600 zł
Torpol S.A. (TOR)

Informacje o spółce - TORPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Świadczy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mogileńska 10G
Kod: 61-052
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8782700
Fax: +48 61 8782790
Internet: www.torpol.pl
Email: torpol@torpol.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Torpol SA
Prezes: Grabowski Grzegorz
Sektor: inżynieria lądowa i wodna
EKD: roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Liczba akcji: 22 970 000
Zatrudnienie:
  • 593 (2018r.) - spółka
  • 632 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9720959445
KRS: 0000407013
EKD: 42,12
Ticker GPW: TOR
ISIN: PLTORPL00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 169 978 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 22 970 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 672 674
Liczba głosów na WZA: 22 970 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,87%
Kapitał akcyjny: 4 594 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 672 674
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 8 728 600 (38,00%) 8 728 600 (38,00%) 2014-07-08 -
NN OFE portfel 2 038 794 (8,87%) 2 038 794 (8,87%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, MIL, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LCC, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, PZU, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, SGN, TAR, TPE, TEN, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, APR, PKN, BBD, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, RON, BKM, LRQ, SLV, KTY, KRU, IND, KGL, MON, CMR,
PKO TFI SA ZWZ 2 019 209 (8,79%) 2 019 209 (8,79%) 2018-07-27 JCA, NVS, PGS, QMK, ETL, KBD, HDR, EDI, RDL, PRT,
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 886 071 (8,21%) 1 886 071 (8,21%) 2018-07-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15 570 000
3 114 000,00
0,20 0,20 15 570 000
3 114 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-13
2012-01-02
2014-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2012-06-27 7 400 000
59 200 000,00
0,20 8,00 22 970 000
22 970 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-13
2014-08-22
2014-09-05
połączenie z Torpol MS sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-10-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2015-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grabowski Grzegorz Prezes Zarządu 2016-03-23 -
Miler Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2004-05-01 -
Krupiński Tomasz Wiceprezes Zarządu 2016-01-14 -
Zachariasz Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-10-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kozaczyński Tadeusz Członek RN 2014-09-30 -
Domańska Monika Członek RN 2015-12-01 -
Dyktus Jadwiga Członek RN 2016-03-09 -
Hapunowicz Tomasz Członek RN 2016-11-29 PGE - Członek RN
Orzełowski Konrad Członek RN 2017-12-29 PFH - Członek RN
REMED - Członek RN
Adamczyk Szymon Członek RN 2019-07-09 ALUMETAL - Członek RN
FEERUM - Członek RN
Pawlik Adam Członek RN 2019-07-09 -